Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Ta del av det som händer i Knivsta kommun

Det sjuder av kreativitet i Knivsta kommun. Här kan du ta del av utvalda projekt och händelser inom olika områden.

Knivsta kommun fyller 20 år
Var med och fira! På knivsta.se/knivstafyller20 hittar du evenemang, aktiviteter och berättelser.
Vårens scenprogram på CIK
Nycirkus, musik, teater och film - vårens scenprogram på CIK (Knivsta Centrum för idrott och kultur) bjuder på kulturupplevelser för alla åldrar.
Skolköken - en del av kommunens hållbarhetsarbete
Klimatlådor, säsongsbaserade livsmedel och effektiva ugnsplåtar. Det är några exempel på hur de kommunala skolköken i Knivsta jobbar med hållbarhet i det dagliga arbetet. Följ med på ett besök i Högåsskolans kök!
Knivstaloppet 2023 - en del av kommunens 20-årsjubileum
Anmäl dig till Knivstaloppet 2023! Den 20 maj går loppet av stapeln, med sträckorna 5 k, 10 km och 20 km att välja mellan. Söndag 21 maj är det Lilla Knivstaloppet, för yngre barn.
Jubileumsutställning om Knivsta förr och nu
Ta del av ett urval av bilder ur knivstaprofilen Lennart Runndings stora samling! Fler bilder och tidningsurklipp kan du ta del av i kommunens jubileumsutställning som visas på CIK 23 mars - 13 augusti.
Testa en aktivitetsrunda
Vill du upptäcka ett nytt sätt att få in mer rörelse och frisk luft i vardagen? Då kan du testa en av kommunens nya aktivitetsrundor!
"Tvåornas kör" övar för konsert på CIK
Just nu pågår sångrepetitioner med andraklassare på olika skolor runt om i Knivsta. I maj blir det stor jubileumskonsert på CIK - med lågstadieelever i publiken.
Knivsta kommun får nytt konstverk i kvarter Segerdal
Falurött och inbjudande för barn. Se hur det nya konstverket kommer att se ut!
Vår kommunpolis i Knivsta
Sedan 1 november 2022 är Pia Johnson kommunpolis i Knivsta. Välkommen till oss! Här får du läsa mer och lära känna Pia lite närmare.
Skolelever tycker till om Knivsta i Minecraft
Inom kommunens delaktighetsprojekt ”Knivsta i 3D” får knivstaelever får vara med och bygga förslag för framtidens Knivsta i Minecraft.
Bli familjekompis!
Projektet Familjekompis vill skapa förutsättningar för nya svenska familjer och etablerade svenska familjer att lära känna varandra.

Bygga, bo och miljö

Ny översiktsplan för Knivsta kommun

Nu påbörjar vi arbetet med en ny översiktsplan för Knivsta kommun. Mellan 1 mars och 31 maj kan du vara med och påverka i en tidig dialog. Läs mer här!

Förebyggande insatser för unga
En ny uppsökandegrupp jobbar bland annat med att bygga relationer med våra ungdomar – ett arbete som sker i samarbete med skola, socialtjänst och kultur och fritid.
Studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa
Under våren kan knivstaföräldrar få stöd av andra i liknande situation.
Ny cykelparkering vid stationen
Den nya cykelparkeringen med tak intill Centralvägen vid Knivsta station är nu färdigställd. Den har belysning och plats för cirka 170 cyklar.
De får Pedagogiska priset 2022
Niina Kamppinen och Mia Philipsson är årets mottagare av Pedagogiska priset! Niina och Mia överraskades på sina respektive arbetsplatser av representanter från utbildningsnämnden.
#KnivstaBryrSig
Knivsta kommun har tagit fram en kortlek med tankeväckande frågor och meningar som kan vara ett stöd vid svåra samtal om mående och psykisk ohälsa. Kom och ta ditt gratisexemplar!
Mötesplats för ungdomar
Ungdomsverksamheten startade upp det nya året med ett nytt elevcafé i Adolfsbergshallen i Alsike. Dataspel, sällskapsspel, bollsport och pyssel är några av aktiviteterna som erbjuds när caféet håller öppet varje torsdag.
CIK har prisats i arkitekturtävling
Arkitektbyrån Norconsult har vunnit ett arkitekturpris för CIK i Mixed-use Architecture – en kategori inom europeiska delen av International Property Awards.
Knivsta har fler än 20 000 invånare
I början av augusti 2022 passerade Knivsta kommun 20 000 invånare. En liten person som föddes då är Francis Söderlund, som bor i centrala Knivsta.
Gå och cykla i Knivsta
Här hittar du information om gång- och cykelstråk, trafiksäkerhet, framtidsplaner och annat som kan vara intressant för dig som går och cyklar i Knivsta kommun.
Idrottens dag på CIK
Elever fick prova massor av aktiviteter när Idrottens dag arrangerades i ett samarbete med RF Sisu och de lokala idrottsföreningarna. Dagen avslutades med ett framträdande av artisten Pidde P.
Hållbarhetslöften för Knivsta kommun
Knivsta kommun har tillsammans med ett 20-tal andra aktörer undertecknat hållbarhetslöften på vattenområdet.
Spela discgolf i Knivsta
Knivsta kommun har fått en discgolfbana - i området nära reningsverket.
Knivsta klättrar i Småföretagarindex
I Knivsta är förutsättningarna för att driva små företag goda. I årets Småfäretagarindex klättrar Knivsta kommun och hamnar på plats 19 bland Sveriges totalt 290 kommuner.
Aktiviteter på Hälsohuset
På kommunala sim- och sporthallen Hälsohuset finns simbassäng med simskoleverksamhet, gym, gruppträningsverksamhet och sporthallar.
Bli volontär!
Vill du engagera dig ideellt, skapa mening för en annan person eller grupp? Lyckträffen, kommunens öppna mötesplats för daglediga, har ett stort antal volontärer knutna till sin verksamhet. Du väljer själv vilket frivilligt socialt arbete du vill bidra med och hur mycket tid du vill ge.
Väntjänsten och Handtaget
Väntjänst och Handtaget är kostnadsfria tjänster som bygger på frivilligt arbete. Du som har en funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller är 65+ kan få hjälp av Väntjänsten och Handtaget. Välkommen!
Föräldrastödsprogrammet COPE tonår
Det ger mycket glädje att vara förälder. Men ibland kan man behöva stöd och ny inspiration i sin föräldraroll. Det kan du få på kursen COPE tonår.
Nya Adolfsbergshallen
Hallen är fullstor och samtliga idrotter kan utöva fullgod träning där. Det finns också utrymme för kafé och sju omklädningsrum, samt en läktare som beräknas rymma cirka 30 personer.
Knivsta kommuns ungdomsstipendium 2022
Förra året fick Elleonora och Anton Knivsta kommuns ungdomsstipendium 2021. Vem får det i år?
Lyckträffen
Välkommen till Lyckträffen! Lyckträffen ligger centralt på Sågverkstorget i Knivsta och riktar sig till alla daglediga över 18 år i Knivsta, oavsett ålder och intresse. Det här är en öppen samlingsplats för dig som söker social gemenskap.
Badplatsen där hundar är välkomna
I Margaretaviken i Valloxen får hundar följa med och bada.
Uppsökande arbete mot ungdomar
Socialtjänsten vill på ett tidigt stadium få kontakt med ungdomar som behöver stöd, för att undvika att problemen växer sig stora.
Shared reading för studerande
Vid tre tillfällen under hösten arrangerade Biblioteket Shared Reading - en form av social högläsning i grupp. Arrangemanget riktar sig mot studerande.
Fika med bibliotekschefen!
Vad skulle du vilja se mer av på Knivsta bibliotek? Vid fyra tillfällen under hösten bjöd bibliotekschef Carin in till ”Fika med chefen”.
Feriearbete för ungdomar
Har du en ungdom som går i nian eller i ettan på gymnasiet och vill feriearbeta i sommar? Ansökningsperioden är mellan 1 och 26 mars 2023.
Förskolelever lärde sig om källkritik
Dinosaurier vid Knivstaån stod på schemat när förskolebarnen på Diamanten lärde sig källkritik på Källkritikens dag.
Livslotsen - en guide till hjälp, råd och stöd
Alla som bor i Knivsta kommun har fått broschyren Livslotsen i sin brevlåda. Broschyren ska underlätta för att hitta rätt stöd när livet svajar.
Årets Knivstabo 2022
Eldsjälen Fredrik Åström får utmärkelsen Årets Knivstabo 2022 för att ha initierat och drivit igenom aktivitetsytan Solabacke Sunshine Court – en helt ny mötesplats för organiserad aktivitet och spontanidrott mellan CIK och Hälsohuset.
Klimatklivet
Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Föreningar, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka stödet - dock inte privatpersoner.
Fokusrådet - fördjupade samtal inom ramen för Medborgarrådet
En del av dialogen med kommunens medborgare är fördjupade samtal inom olika områden.
Projekt Energi och klimat 2035
Inom ramen för stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 driver Knivsta kommun ett delprojekt inom energi och klimat.
Så firades Sveriges nationaldag 2022
Nya medborgare, flaggparad, körsång, prisutdelningar och nationaldagstal. De blågula festligheterna avlöste varandra när Knivsta kommun firade 6 juni i härligt sommarväder.
Kommunens och polisens medborgarlöften
Både år 2021 och 2022 har Knivsta kommun och polisen tecknat medborgarlöften. Löftena är ett sätt att tillsammans verka brottsförebyggande och trygghetsskapande för ett tryggt och trivsamt Knivsta.
Kulturprogram för förskolor, familjedaghem och skolor
Nu blir det mer kultur till barn och unga i Knivsta kommun. Läs mer om nya kulturprrogrammet här.
Framtid Knivsta – en mötesplats för knivstaaktörer
Evenemanget med festlig inramning vände sig till Knivstas företagare och andra aktörer. Under kvällen fick näringslivet möjlighet att träffas och ställa frågor till kommunens politiker och tjänstepersoner.
Världskulturfestivalen på CIK 2022
Mat, dans och teater från världens alla hörn och kulturer! En lördag i november 2022 arrangerade kommunen en världskulturfestival på Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK).
Stadsutvecklingsstrategi 2035 - två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike
Knivsta kommun har fått en stadsutvecklingsstrategi för de två nya stadsdelar som planeras i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle. Läs mer och ta del av strategin här.
Se utställningen om Knivsta 2035 och framtidens två hållbara stadsdelar
Besök vår utställning om Stadsutvecklingsstrategi 2035 och de två hållbara stadsdelar som planeras i Knivsta kommun.
Svenska med baby - en mötesplats för alla föräldralediga
Välkommen till en öppen föräldragrupp som riktar sig till föräldrar och barn med olika bakgrund! På träffarna fikar man, byter erfarenheter, sjunger - och tränar svenska, för den som vill och behöver.
Hundträning i Knivsta kvällstid ger ökad vuxennärvaro
För att lösa behovet av ökad vuxennärvaro på vissa platser i kommunen har ett samarbete startats mellan polisen, Knivsta kommun och Knivsta brukshundsklubb.
Knivsta kommun är med i Glokala Sverige
Knivsta kommun har gått med i Glokala Sverige och därmed stärkt vårt arbete med hållbarhet. Glokala Sverige är ett nationellt projekt som handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.
Kommunens tjänst för att rapportera vildsvin
Vildsvinsstammen ökar relativt snabbt i Sverige. Knivsta kommuns Park- och naturenhet arbetar med att kartlägga hur traktens vildsvin rör sig. Nu kan du via en enkel rapporteringsfunktion hjälpa till genom att tipsa oss om du ser vildsvin eller spår av dem.
Mötesplatsen Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK)
I Knivsta Centrum för idrott och kultur finns plats för många aktiviteter. Välkommen till en kreativ och välkomnande mötesplats där du kan vara, verka och växa!
Medborgarrådet - för dig som vill delta och påverka
Vill du bidra till och påverka de kommunala besluten? Delta i Medborgarrådet!
Samhällslotsarna
Samhällslotsarna är volontärer som kan hjälpa till i kontakterna med olika delar av samhället, brev från myndigheter bland annat. Projektet är ett samarbete mellan Röda Korset och Knivsta kommun.
Jobba i Knivsta kommun
Är du nyfiken på hur det skulle vara att jobba i kommunen? Välkommen att besöka vår karriärwebb Jobba i Knivsta kommun!
Troman publik – nytt förtroendemannaregister i Knivsta kommun
Knivsta kommun lanserar ett nytt sätt att hitta rätt i informationen om kommunens förtroendevalda politiker. I förtroendemannaregistret Troman publik hittar du bland annat information om varje politikers aktuella uppdrag och kan filtrera på kommunens olika styrelser och nämnder.
Knivstaförslaget - öppet för alla att lägga ett förslag
Har du en idé för Knivsta? Lämna ett knivstaförslag. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer. Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas av berörd politisk nämnd.
Thunmanskolans unga röster
På Thunmansskolan följde man upp förra årets projekt ”Thunmansskolans ungdomar tycker” med ett projekt som kallas ”Thunmansskolans unga röster”.
Prenumerera på nyheter från Knivsta kommun
Vill du få nyheter från Knivsta kommun direkt till din inkorg? Välkommen att bli prenumerant!
"Experterna"
Kultur- och fritidskontoret i Knivsta kommun vill möta ungdomar i projektet “Experterna”. Det handlar om att komma närmare kommunens unga invånare för dialog och kreativa samarbeten och levandegöra barnkonventionen.
Eda Lägergård
Eda lägergård vid Norrsjön ägs av kommunen, som arrenderar ut den till Eda lägergårdsförening. Det är föreningen som ansvarar för drift, skötsel, underhåll och uthyrning.
Kurser för barn och unga på Kulturskolan
Nära centrum, vid Thunmanskolan, ligger Knivsta kulturskola. Här har många generationer barn lärt sig dansa, spela instrument, sjunga och skådespela.
Biblioteket - en samlingsplats för alla åldrar
Knivsta bibliotek,beläget i Kommunhuset, är Knivstas mest centrala mötesplats. Här kan du låna böcker och annan media, slå dig ned för att läsa eller studera och gå på evenemang och kurser.
Knivstaborna har tyckt till i SCBs Medborgarundersökning
I höstas deltog Knivsta kommun i statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning.
Kalas för barn och unga på Måltidens dag
Måltidens dag firades med extra smarrig mat i Knivstas skolor och förskolor.
COPE - för dig som är förälder
Ibland kan man behöva stöd och ny inspiration i sin föräldraroll. Det kan du få på COPE föräldrakurs.
Upplev Knivsta
Smultronställen, fritidsaktiviteter och naturupplevelser. På våra sidor Upplev Knivsta kan du ta del av allt det härliga som finns att uppleva och göra i vår fina kommun.
Näringsliv i Knivsta - webbplatsen för dig som företagare i kommunen
På kommunens webbplats Näringsliv i Knivsta kan du ta del av nyheter, evenemang och information för företagare.
Ängbyskogen är Knivstas nya naturreservat
Reservatet ligger nära tätorten i västra Knivsta och är det sjätte naturreservatet inom kommunens gränser.
Knivsta fritidsgård
Knivsta fritidsgård välkomnar alla ungdomar från årskurs 7 till sista året på gymnasiet.
App för knivstaungdomar
Genom appen ”Ung i Knivsta” hoppas vi som kommun komma närmare alla ungdomar. Appen är ett verktyg för oss att nå dig som ung men också som ett verktyg för dig att nå oss.
Bygdegårdar
I Knivsta kommun finns fem bygdegårdar. Här kan du läsa mera om deras verksamhet.
Konst på CIK
På Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) finns permanent offentlig konst att bese och uppleva. Här arrangeras också konstutställningar och konstvisningar.
Stegen
Stegen vänder sig till dig har psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år och bor i Knivsta kommun.
Öppna förskolan Fröhuset
Välkommen till Fröhuset! Här kan du och ditt barn komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer i området.
Hälsoäventyret i Knivsta
I vackra miljöer på Småskolevägen i Knivsta hittar du Hälsoäventyret - en hälsopedagogisk verksamhet för skolever i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9. Hälsoäventyret drivs av Knivsta kommun tillsammans med Region Uppsala.
Ett aktivt föreningsliv
Knivsta kommun har ett aktivt föreningsliv med föreningar inom olika områden, som idrott, friluftsliv och kultur.
Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsutveckling och samhällsplanering
Ta del av planerna för framtidens Knivsta, aktuella byggen, planer och program.
Knivsta är partnerkommun för lärarutbildningen i Uppsala
Knivsta kommun och Uppsala universitets lärarutbildning har inlett ett fördjupat samarbete. Tre förskolor och fem grundskolor i Knivsta blir så kallade partnerskolor, med målet att höja kvaliteten på utbildningen för både barn och blivande lärare.
Händer i Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2023