Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Flerbostadshus, verksamheter och radhus i Centrala Ängby

I centrala Ängby pågår flera byggnationer med flerbostadshus och verksamheter. Knivsta kommun bygger, tillsammans med Roslagsvatten, allmän platsmark samt vatten och avlopp. Idag planerar och/eller bygger Magnolia, TB-Gruppen och Bolite på området.

I centrala Ängby växer kvarter fram för bostäder och verksamhet. I nuläget uppför byggföretagen Magnolia Produktion och TB-Gruppen Bostad flerbostadshus på området. TB- Gruppen bygger också stadsradhus. Bolite har avslutat projektet Bolite Terrasshusen.

Knivsta kommun bygger, tillsammans med Roslagsvatten, allmän platsmark (gata, park) och VA för detaljplan Centrala Ängby. I entreprenaden ingår också en bullervall längs med järnvägen och schaktarbeten för andra ledningsägare.

Entreprenadarbetena beräknas vara klara i december 2021.

Magnolia Bostad bygger Ångloket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TB-Gruppen Bostad bygger Stadsportenlänk till annan webbplats

TB-Gruppen Bostad bygger stadsradhuslänk till annan webbplats

Bolite Terrasshusenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Magnolias byggprojekt

Ångloket, Magnolia Properties

Stadsporten

Stadsporten, TB Bostad

Terrasshusen, Bolite

Terrasshusen, Bolite

Brf Lignum, TB-Gruppen

Brf Lignum, TB-Gruppen

Aktuella byggen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 september 2020