Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Centrala Ängby

Nu växer Centrala Ängby fram, väster om järnvägen i Knivsta tätort. Här ges plats för ett nytt område fram, med bostäder, service, park och grönska.

Illustrationskarta över centrala Ängby

Ilustrationsritning över centrala Ängby

I Centrala Ängby växer kvarter med både bostäder och verksamhet fram. Kvarteren uppförs i etapper och hela området beräknas stå färdigt år 2026.

Flera olika byggföretag bygger radhus, bostadsrätter och hyresrätter på området. En förskola planeras, liksom park och grönområden.

Knivsta kommun bygger tillsammans med Roslagsvatten allmän platsmark (gata, park) samt vatten och avlopp för detaljplan Centrala Ängby.

Gredelbyleden blir en stadsgata, med gång- och cykelvägar, belysning och trädplanteringar.

I entreprenaden ingår också en bullervall längs med järnvägen och schaktarbeten för andra ledningsägare.

Se vad som händer kring vägarbeten i Centrala Ängby här

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 december 2023