Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Frivilligorganisationer och volontärsskap

Vill du engagera dig ideellt, skapa mening för en annan person eller grupp? Din tid blir meningsfull och din kompetens betydelsefull. Volontärskapet ger ingen ersättning men öppnar dörrar till gemenskap. Du väljer själv vilket frivilligt socialt arbete du vill bidra med och hur mycket tid du vill ge.

Lyckträffen, kommunens öppna mötesplats för daglediga, har ett stort antal volontärer knutna till sin verksamhet.

Innan du startar ditt volontärskap har vi har ett volontärsamtal med dig. Vi går igenom vad du är intresserad av för insatser. Du får skriva på en volontäröverenskommelse där tystnadslöfte, Knivsta kommuns värdegrund och kommunens volontärförsäkring ingår.

Uppdrag

  • Väntjänsten - Följeslagare till sjukhus och andra inrättningar, besökstjänst - social samvaro, enskilda promenader eller högläsning. Dina insatser kan vara i personens egna hem eller på vårdboende.
  • Handtaget - Enklare praktisk hjälp i hemmet exempel; byta batterier i brandvarnare, sätta upp/ta ner tavlor, plantera om i blomlådor, hjälpa till med gardinbyten eller enklare sömnad.
  • Onsdagspromenad-gruppen samlas klockan 9.20 på Lyckträffen, Sågverkstorget 10B. Gruppen räknar ihop sig för att veta hur många boenden de kan ta med sig från Estrid och Vilhelms boenden.
  • Språkcafé - Hjälpa nya Knivstabor att pratar svenska och integreras i ett trevligt sammanhang.
  • Cirkelledare där dina intressen och kunskaper kan komma till användning exempel digitalt, miljö och hållbart eller fysiska pass.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av volontärarbete för Lyckträffen?
Kontakta:
Ann Martini
Telefon: 018 - 34 70 59
ann.martini@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 januari 2024