Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

29 oktober 2021 kl 14:16

Stöd och omsorg

Samhällslotsarna hjälper till att göra saker begripliga

Att läsa och förstå brev eller information från myndigheter kan vara svårt - inte minst för den som har ett annat modersmål än svenska. I Knivsta finns det sedan början av hösten så kallade samhällslotsar - volontärer som kan hjälpa till i kontakterna med olika delar av samhället. Projektet är ett samarbete mellan Röda Korset och Knivsta kommun.

Det är torsdag eftermiddag och i ett rum i servicehuset i Knivsta har Eva Enskär och Ingrid Lundell slagit sig ner med datorer och varsin kaffekopp. De är två av volontärerna i projektet Samhällslotsarna, som handlar om rådgivning och stöd till enskilda.

Volontärer hjälper till i kontakter med myndigheter

En eftermiddag i veckan kan den som vill komma hit och få hjälp av Eva, Ingrid eller någon av de andra volontärerna. Det kan till exempel handla om att få hjälp att läsa och förstå brev från myndigheter, fylla i blanketter, skriva ansökningar, ringa samtal eller få råd om vart man ska vända sig med olika frågor.

- Det finns ett jättestort behov. Ofta handlar det om att man inte förstår vad det står i olika brev och handlingar, och då kan vi hjälpa till. Det kan handla om kontakter med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller CSN, berättar volontären Ingrid Lundell.

Hjälp att förstå samhällsinformation

De flesta som kommer hit och får hjälp är personer som nyligen har kommit till Sverige, eller som inte har svenska som modersmål. Men alla som behöver hjälp med att exempelvis läsa och förstå samhällsinformation är välkomna.

- Jag har själv varit politiker och har jobbat som ekonom och även för mig kan kanslisvenskan vara riktigt krånglig. Så det är verkligen inte konstigt att den som inte har svenska som modersmål har svårt att förstå vad som står i brev och utskick. Det känns väldigt viktigt att kunna hjälpa till och göra saker begripliga, och lotsa rätt. Det kan ju vara avgörande för om en person får det stöd den har rätt till, säger volontären Eva Enskär.

"Erfarna medmänniskor med empati"

Både Eva och Ingrid betonar att de inte kan agera juridiskt ombud utan är rådgivande och ett pedagogiskt stöd.

- Vi är inte jurister eller socialsekreterare, utan kloka, erfarna medmänniskor med empati, säger Eva och Ingrid.

Eva Enskär och Ingrid Lundell är volontärer i projektet Samhällslotsarna - ett samarbete mellan Röda Korset och Knivsta kommun.

Eva Enskär och Ingrid Lundell är volontärer i projektet Samhällslotsarna - ett samarbete mellan Röda Korset och Knivsta kommun.

Fakta om Samhällslotsarna

När: Torsdagar klockan 14-16

Var: Servicehuset, Kapellvägen 4 i Knivsta. E-post: samhallslots@knivsta.se

Vad: Här kan du få hjälp med att exempelvis läsa och förstå samhällsinformation, fylla i blanketter, ringa samtal, söka information på internet.

Projektet är ett samarbete mellan Knivsta kommun och Röda korset genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IPO. Röda Korset står för volontärer. Knivsta kommun står för lokal, datorer, telefoner, e-postadress, samt vid behov utbildningsinsatser för volontärerna.


Sidan uppdaterades: 29 oktober 2021