Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ängbyskogens naturreservat

Ängbyskogen ska bli ett naturreservat. Skogen ligger centralt i kommunen, nära tätorten intill Ängbyskolan. Skogen innehåller många olika naturtyper, så som trädklädd betesmark, barrnaturskog och fuktäng.

Kommunfullmäktige i Knivsta kommun beslutade den 1 juni 2022, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, att bilda naturreservatet Ängbyskogen. Naturreservatet är 79,4 hektar stort och ligger norr om Gredelbyleden, väster och nordväst om Knivsta.

Anledningen till att skogen blir naturreservat är flera. Skogen innehåller många olika naturtyper, så som trädklädd betesmark, barrnaturskog och fuktäng för att nämna några. Skogen innehåller redan nu skyddsvärda arter som är viktiga att bevara och främja. Skötselplanen är också skriven för att främja den biologiska mångfalden i reservatet. Skötselplanen kan du läsa om här.

Knivsta växer i en snabb takt och det byggs tätt kring centrum. Därför är det av intresse att bevara tätortsnära natur- och friluftsområde för allmänheten. Ängbyskogens naturreservat är väl lämpad för det på grund av sitt centrala läge. Kring skogen finns flera närbelägna skolor och passar därför bra för utomhuspedagogik, bland annat för kommunens naturskola.

Karta ängbyskogen
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 juni 2022