Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 januari 2024 kl 13:02

Stöd och omsorg

Nytt medborgarlöfte undertecknat

Igår, måndag 29 januari, undertecknade kommunstyrelsens ordförande Matilda Hübinette och tf lokalpolisområdeschefen Åsa Larsson ett nytt medborgarlöfte för Knivsta kommun. Medborgarlöftet gäller 2024–2025 och innebär att kommunen och polisen ska fortsätta samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Knivsta.

Genom medborgarlöftet åtar sig kommunen och polisen att arbeta tillsammans med att skapa trygghet och förebygga brott. Målet är att Knivsta ska vara en säker och trivsam plats för både invånare och besökare.

Medborgarlöftet utgår bland annat från undersökningar om hur invånarna upplever tryggheten och det trygghetsskapande arbetet i Knivsta. De undersökningar som har gjorts i Knivsta visar att många invånare upplever att kommunen är trygg och säker. Vissa resultat pekar dock på att det finns delar i centrala Knivsta och Alsike som ibland kan kännas otrygga.

– Att Knivsta fortsätter vara ett tryggt samhälle är en av våra mest prioriterade frågor. En avgörande del i det arbetet är en nära och långsiktig samverkan mellan kommunen och polisen. Trygghet är något vi skapar tillsammans, säger Matilda Hübinette, kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

– Våra medborgarlöften är viktiga för vårt arbete. De innehåller formulerade fokusområden, där vi ska arbeta på längre tidshorisont tillsammans med kommunen, säger Åsa Larsson, tf lokalpolisområdeschef Uppsala-Knivsta.

I det nya medborgarlöftet finns fyra fokusområden som är särskilt prioriterade för 2024–2025. Tre av dessa – samverkan kring ungdomar, polisnärvaro och insatser mot narkotika – kvarstår från föregående medborgarlöfte. Det fjärde fokusområdet handlar om våld i nära relationer – en brottstyp som ofta drabbar kvinnor och barn, med få anmälningar och stora mörkertal.

Periodens fyra fokusområden i korthet:

  • Samverkan kring ungdomar med normbrytande beteende för tidigare upptäckt av riskbeteende eller kriminalitet.
  • Polisnärvaro på prioriterade platser för ökad trygghet och minskad brottslighet.
  • Insatser i samverkan mot narkotika.
  • Arbete mot våld i nära relation.

Läs Knivsta kommuns och polisens medborgarlöfte 2024–2025 (pdf) Pdf, 1.2 MB.

Läs om kommunens trygghetsskapande arbete på Trygg i Knivsta på knivsta.se

Två kvinnor står vid ett bord och signerar dokument. Den ena är klädd i polisuniform.

Från vänster: Matilda Hübinette, kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun, och Åsa Larsson, tf lokalpolisområdeschef Uppsala-Knivsta.


Sidan uppdaterades: 30 januari 2024