Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Jobba med oss

Över en halv miljon behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2026 för att kunna möta utmaningarna med en växande befolkning och minskat antal människor i arbetsför ålder. Vi hoppas att du vill vara en del av vår resa mot ett framtidens Knivsta!

Jobba i välfärden

SKR (Sveriges kommuner och regioner) uppskattar att det idag arbetar cirka 1,2 miljoner människor i välfärden. De kommande tio åren ökar både antalet barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar däremot betydligt mindre och i vissa delar av landet minskar antalet. Det innebär att konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer att tillta. Det är därför ännu viktigare för kommuner, landsting och regioner att uppfattas som attraktiva arbetsgivare och minska rekryteringsbehovet.

Källa: Sveriges kommuner och regioner.

En stor variation av yrkesområden

I Knivsta kommun arbetar idag drygt 1000 medarbetare inom cirka 40 olika yrkesområden. De allra flesta av dem, 70 procent, återfinns i skolor och förskolor samt inom äldreomsorg och vård.

Men det finns mycket annat man kan jobba med i kommunen, till exempel bygg- och miljöfrågor, samhällsplanering, kultur- och fritidsjobb, ekonomi- och HR-frågor samt administration inom många verksamheter. Det finns med andra ord väldigt många olika funktioner som bidrar till Knivsta kommuns viktiga samhällsuppdrag.

Framtidens Knivsta

I takt med att kommunen växer och inflyttningen i kommunen ökar, ökar också behovet av medarbetare. Behovet ökar särskild inom förskola och skola. Knivsta har idag tio skolor och 13 förskolor, och vi bygger kontinuerligt fler och behöver därför ytterligare lärare, förskolelärare och barnskötare. Vi söker också andra yrkeskategorier såsom undersköterskor, socialsekreterare, sjuksköterskor, miljöinspektörer och administratörer.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Lämna kommentar

För att förbättra vårt informationsflöde tar vi gärna in kommentarer för förbättringar

Sidan uppdaterades: 10 december 2019