Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Medarbetarpolicy

Medarbetarpolicyn beskriver vårt arbetsgivarvarumärke, där våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet står i fokus. Orden visar vilka vi är, vad vi står för och vad som är viktigt för oss. De hjälper oss att utföra vårt uppdrag.

Medarbetarpolicy och arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att våra gemensamma värderingar och arbetssätt ska bidra till sunda arbetsplatser som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare – fysiskt, psykiskt och organisatoriskt.

Arbetsmiljölagen utgör nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar – i samverkan med fackliga parter/skyddsombud – efter att ständigt ha vår arbetsmiljö i fokus.

Genom att årligen följa upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete säkerställer vi att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.

Varje medarbetare är unik och värdefull

Det är viktigt att vi känner stolthet över vår arbetsplats och vår prestation.

Omvärlden förändras i allt snabbare takt och vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och vår verksamhet till nytta för våra kommuninvånare/brukare/kunder.

Vi omsätter våra professionella kunskaper i vårt arbete och vidareutvecklar oss i takt med att kraven förändras.

Vårt gemensamma engagemang och ansvar bidrar till att göra Knivsta kommun till en kraftfull organisation, en intressant mötesplats och en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Våra gemensamma värderingar Delaktighet, Engagemang och Tydlighet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 maj 2023