Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Våra gemensamma värderingar

I januari 2019 lanserades Knivsta kommuns gemensamma värderingar. Utformningen av värderingarna pågick under hela år 2018, där samtliga medarbetare i kommunen fick komma med idéer och workshoppa fram de tre orden delaktighet, engagemang och tydlighet.

Alla medarbetare i Knivsta kommun deltog i arbetet under årets gemensamma möten på verksamhetsnivå. Kommunledningen hade i förväg tagit fram en lista på 17 värdeord, som ett resultat av arbetet under en chefsdag året före. Dessa ord fick varje arbetsenhet sedan diskutera och workshoppa kring, för att slutligen enas om de tre ord som de tyckte starkast kännetecknade atmosfären och andan inom Knivsta kommun.

Verksamheterna hade också möjlighet att lägga till ytterligare en värdering som de ansåg gestalta kulturen i Knivsta kommun och som de ville stärka fortsättningsvis.

Marie Sohlberg, HR-chef, vad innebär det egentligen att ha gemensamma värderingar och arbeta värderingsstyrt?

- När vi beskriver våra gemensamma värderingar blir vi tydligare för oss själva. Värderingarna hjälper oss och vägleder oss i vårt sätt att se på situationer, hur vi är med varandra och hur vi fattar beslut. Det är som i all form av samarbete: När gruppen har en gemensam vision och värderingar fungerar vi bättre ihop. Gemensamma värderingar medverkar till att stärka gruppkänslan och bidrar till känslan av samhörighet, helt enkelt. Vi har ett gemensamt förhållningssätt.

Jag har jobbat med gemensamma värderingar i flera organisationer och företag och tycker att värderingar oftast gör det lättare att kommunicera. De bidrar till det interna arbetet och gör saker som ibland kan vara lite svåra att prata om ”pratbara”.

En ytterligare bra sak med att beskriva våra gemensamma värderingar är att vi inte bara blir tydliga för varandra utan också för omgivningen, som till exempel för kommande arbetskamrater. Flera undersökningar visar att allt fler yngre människor tycker det är viktigt med värderignar och att en organisation är värderingsstyrd när de väljer arbetsgivare. De tittar på vad organisationen eller företaget står för, och ställer sig frågan om det är något de själva kan sympatisera med och jobba för.

Hur märks de gemensamma värderingarna på ledningsnivå?

- På många olika sätt. De är implementerade i HR-processer, som rekryteringar, medarbetardialoger och lönesamtal. Det handlar också om hur vi från ledningen kommunicerar, både internt som på vårt intranät Navet och externt, på exempelvis sociala medier.

Hur blir våra gemensamma värderingar levande i vardagen och något som vi fortsätter att leva efter?

- Varje verksamhet och kontor har tillsammans med medarbetarna reflekterat över och arbetat med vad värderingarna betyder i den egna arbetsvardagen. Det kan handlar om frågor som på vilket sätt du och jag som medarbetare kan bidra till delaktighet, engagemang och tydlighet och om vilka beteenden som stärker värderingarna så att vi kan vidmakthålla och utveckla just det som är vi.

Detta arbete behöver givetvis löpande fångas upp framöver. Kanske något behöver tydliggöras? Detta är ingen ”modefluga” som vi framställt, utan det arbete som alla lagt ner så mycket tid på är värdefullt för oss att fortsätta arbeta med – dagligen. Det är ju i den egna verksamheten som vardagen finns och det är vardagen som bär vårt uppdrag.

Ser du några utmaningar med att fördjupa arbetet med de gemensamma värderingarna i vardagen?

- Det som är spännande och ibland också svårt i en kommun är att vi gör så många olika saker och har så många olika verksamheter. Vi behöver då kanske hjälpas åt att påminna varandra om det arbete vi lagt ner och vilka effekter vi ändå ser i exempelvis värdeordet tydlighet. Blev det klart för mig/oss att det var den här vägen vi kommit fram till och varför?

Med det menas att det är viktigt att vi som är medarbetare ser chansen och faktiskt tar hjälp i de gemensamma värderingarna – att vi har med dem i vår egen vardag och lyfter dem, på till exempel vid möten och i annan dialog. Det är ett långsiktigt och kanske också svårt arbete att hålla värderingarna levande. Sedan kanske det inte är så att samtliga värdeorden blir uppfyllda vid varje enskilt tillfälle. Det viktiga är dock att reflektera över varför just – exempelvis delaktighet – inte var möjligt denna gång.

Uthållighet över tid är viktigt, säger du. Hur kan vi hålla ångan uppe och fortsätta att arbeta värderingsstyrt?

- Vi får påminna varandra! Ta med värderingarna i det ni gör - i beslut, när ni har möten, när ni träffar klienter och brukare. Våra värderingsord är ju delaktighet, engagemang och tydlighet och det är ord som förpliktigar. Om vi lever efter dem så kommer det garanterat att bli roligare att gå till jobbet.

Läs mer om våra gemensamma värderingar

HR-chef Marie Sohlberg
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023