Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Biståndshandläggare

Det här är Hayat och Emelie, de är två av de biståndshandläggare som arbetar i Knivsta kommun. Läs mer om hur de beskriver sitt yrke och varför de har ett av Sveriges viktigaste jobb.

Hayat och Emelie vid socialtjänstkontoret

Vad gör en biståndshandläggare?

- Att vara biståndshandläggare innebär som i vårt fall att arbeta med äldre utifrån socialtjänstlagen och även med yngre människor utifrån socialpsykiatri.

Varför valde ni att arbeta som biståndshandläggare?

- När man tillämpar insatserna är det väldigt roligt att se resultatet och att se att människor får ett bättre liv med en högre kvalitet. Så fort de brukare som vi arbetar med kommer till vår kännedom startar vi våra insatser. Insatserna är frivilliga, men vi försöker att motivera brukarna att ta emot vår hjälp.

Vad innebär ert jobb?

- Det innebär att träffa väldigt många olika människor genom hembesök och olika möten. Men yrket innebär också en utredningsdel, det tycker jag är en bra kombination. Man får inte bara sitta vid skrivbordet utan även vara ute på fältet.

Hur länge har ni arbetat i Knivsta kommun?

- Jag (Hayat) har jobbat här i 7 år nu.

- Jag (Emelie) har jobbat här sedan februari i år.

Vad är det bästa med att vara biståndshandläggare?

- Det är många bra sidor. Man ser vilka behov människor har i samhället och när vi träffar dem och tillämpar insatser så ser man att de ger goda resultat. Du blir själv nöjd med din insats.

Vi känner verkligen att vi hjälper människor och det är de som verkligen behöver hjälpen som är i kontakt med oss. Utifrån de behov som finns gör vi vårt yttersta för att hjälpa till.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för er?

Det är ganska varierat och en arbetsdag är inte den andra lik. Det kan hända akuta saker som gör att man behöver planera om. Men ofta så börjar vi dagen på kontoret där vi planerar för dagen, bland annat genom att titta igenom mailkorgen och ringa telefonsamtal.

Vissa dagar har vi inplanerade hembesök och sköter parallellt med det kontakten med andra myndigheter, aktörer och andra samarbetspartners i kommunen.

Vi har ganska breda arbetsuppgifter och vi styr till största del vårt arbete och hur vi väljer att planera en arbetsdag. Det är kul att arbetsdagarna kan vara så varierande.

Vad krävs för att jobba som biståndshandläggare?

- Den utbildningen som krävs för att arbeta som biståndshandläggare är socionomutbildningen. Utbildningen är 3,5 år lång. Vi studerade på på socionomprogrammet i Uppsala respektive Växjö.

Det krävs ganska mycket som person att arbeta som biståndshandläggare och det krävs en personlig lämplighet, men utbildningen är ett verktyg. Med åren har vi fått erfarenhet inom yrket och man hittar nya sätt att kunna hantera vardagen och arbetsuppgifterna.

Vilka egenskaper passar en biståndshandläggare enligt er?

- Man bör vara öppen, utåtriktad, intresserad av att träffa människor. Det ingår mycket i vårt arbete, så det är en förutsättning att tycka att det är roligt att träffa människor. Man bör vara beredd att anta utmaningar och att vara flexibel.

Hur är det att jobba i en kommunal verksamhet?

- Knivsta kommun är en fantastisk arbetsplats och att de flesta verksamheterna drivs i egen regi. Vi har ett väldigt gott samarbete inom kommunen vilket underlättar vardagen.

Knivsta kommun känns som en väldigt bra arbetsplats, det är en kommun som växer, men är samtidigt liten fortfarande jämfört med de större närliggande kommunerna.

Det känns intimt och du lär känna människor på ett annat sätt. Du får relationer på ett annat sätt med människorna som bor här i kommunen och vi sitter nära varandra och det är på så sätt lätt att hålla kontakten med varandra. Det är mycket lättare att arbeta då.

I vår arbetsgrupp är vi sju personer, som är nära varandra och samarbetar och stöttar varandra.

Vad gör ert jobb till Sveriges viktigaste jobb?

- Varje yrke har sitt syfte och det är viktigt för oss att vi sköter våra arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. Vi känner oss som viktiga person i denna roll och inspirerar andra att göra detsamma.

Det är viktigt att de som behöver hjälpen också är de som får hjälpen. På så sätt är vi väldigt viktiga, det är vi som kan bedöma och utreda och fatta beslut om insatser så att människor får rätt hjälp utifrån det behovet som finns. Det är viktigt att höja livskvaliteten hos de som vi hjälper så att de lättare kan klara av sin vardag.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Lämna kommentar

För att förbättra vårt informationsflöde tar vi gärna in kommentarer för förbättringar

Sidan uppdaterades: 10 december 2019