Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Biståndshandläggare

Det här är Hayat och Emelie, de är två av de biståndshandläggare som arbetar i Knivsta kommun. Läs mer om hur de beskriver sitt yrke och varför de har ett av Sveriges viktigaste jobb.

Hayat och Emelie vid socialtjänstkontoret

Vad gör en biståndshandläggare?

- Att vara biståndshandläggare innebär i vårt fall att arbeta med äldre utifrån socialtjänstlagen och även med yngre människor utifrån socialpsykiatri.

Varför valde ni att arbeta som biståndshandläggare?

- När vi tillämpar insatserna är det väldigt roligt att se resultatet och att se att människor får ett bättre liv med en högre kvalitet. Insatserna är frivilliga, men vi försöker att motivera brukarna att ta emot vår hjälp.

Vad innebär ert jobb?

- Det innebär att träffa väldigt många olika människor, genom hembesök och olika möten. Men yrket innebär också en utredningsdel, och det tycker jag är en bra kombination. Vi sitter inte bara vid skrivbordet utan är också ute på fältet.

Hur länge har ni arbetat i Knivsta kommun?

- Jag (Hayat) har jobbat här i sju år nu.

- Jag (Emelie) har jobbat här sedan februari i år.

Vad är det bästa med att vara biståndshandläggare?

- Det finns många bra sidor. Vi ser vilka behov människor har i samhället, och när vi träffar dem och tillämpar insatser så ser vi att de ger goda resultat. Du blir själv nöjd med din insats.

Vi känner verkligen att vi hjälper människor och det är de som verkligen behöver hjälpen som är i kontakt med oss. Vi gör vårt yttersta för att hjälpa till utifrån de behov som finns.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för er?

- Det är ganska varierat och ingen arbetsdag är den andra lik. Det kan hända akuta saker som gör att vi behöver planera om. Men ofta så börjar vi dagen på kontoret där vi planerar för dagen, bland annat genom att titta igenom mejlen och ringa telefonsamtal.

Vissa dagar har vi inplanerade hembesök och sköter parallellt med det kontakten med andra myndigheter och samarbetspartners i kommunen.

Vi har ganska breda arbetsuppgifter, och vi styr till största delen själva vårt arbete och hur vi väljer att planera en arbetsdag. Det är kul att arbetsdagarna är så varierande.

Vad krävs för att jobba som biståndshandläggare?

- Den utbildning som krävs för att arbeta som biståndshandläggare är socionomutbildningen. Utbildningen är 3,5 år lång. Vi studerade på på socionomprogrammet i Uppsala respektive Växjö.

Det krävs ganska mycket som person för att arbeta som biståndshandläggare och det krävs en personlig lämplighet, men utbildningen är ett verktyg. Med åren har vi fått erfarenhet inom yrket och hittar nya sätt att kunna hantera vardagen och arbetsuppgifterna.

Vilka egenskaper passar en biståndshandläggare, tycker ni?

- Du bör vara öppen, utåtriktad, intresserad av att träffa människor. Du bör också vara beredd att anta utmaningar och vara flexibel.

Hur är det att jobba i en kommunal verksamhet?

- Knivsta kommun är en fantastisk arbetsplats och de flesta verksamheterna drivs i egen regi. Vi har ett väldigt gott samarbete inom kommunen vilket underlättar vardagen.

Knivsta kommun känns som en väldigt bra arbetsplats, det är en kommun som växer, men är samtidigt liten fortfarande jämfört med de större närliggande kommunerna. Det känns personligt och du lär känna människor på ett annat sätt. Du får relationer på ett annat sätt med människorna som bor här i kommunen och vi sitter nära varandra och det är på så sätt lätt att hålla kontakten med varandra. Det är mycket lättare att arbeta då.

I vår arbetsgrupp är vi sju personer, som är nära varandra och samarbetar och stöttar varandra.

Vad gör ert jobb till Sveriges viktigaste jobb?

- Vårt uppdrag är viktigt och därför vill vi sköta våra arbetsuppgifter på ett tillfredasställande sätt. Vi vill också inspirera andra att göra detsamma.

De som behöver hjälpen ska också få hjälpen. På så sätt är vi väldigt viktiga - det är vi som kan bedöma, utreda och fatta beslut om insatser så att människor får rätt hjälp utifrån det behovet som finns.

Det är viktigt att höja livskvaliteten hos dem som vi hjälper så att de lättare kan klara av sin vardag.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023