Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Heltidsresan

Heltidsresan fortsätter i Knivsta kommun, där vi ser en fortsatt positiv trend. Heltidsarbete i välfärden är en viktig och aktuell fråga i Knivsta, precis som i hela Sverige. Fler medarbetare behövs och att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov.

Yngre lägger händer på äldres axlar

Vi anställer fler på heltid (84 %) och det är fler som arbetar heltid (71 %) mot tidigare år. Ett steg i rätt riktning mot en tryggare och mer ekonomisk självständighet för våra medarbetare.

Att arbeta heltid är även viktigt för den enskilde individen. En ökad inkomst påverkar i sin tur viktiga trygghetssystem som föräldraförsäkring, ersättning vid sjukdom, arbetslöshet och pension. Idag är många av de som jobbar deltid kvinnor, vilket även gör frågan viktig ur ett jämställdhetsperspektiv.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2023