Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mosaik – innovation genom hackaton

Mosaik är ett kommunövergripande projekt där vi har testat metoden "hackaton" för att få fram och genomdriva bra idéer. Projektet går ut på att utveckla en innovationskultur där medarbetarna jobbar med gemensamma frågeställningar över verksamhetsgränserna.

Knivsta kommun ingick i ett projekt som beviljats 3,4 miljoner kronor från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Projektet löpteunder 2019-2022 och gick ut på att utveckla en innovationskultur i Knivsta kommun där alla medarbetare är delaktiga och jobbar med gemensamma frågeställningar över verksamhetsgränserna.

Hackaton som arbetsmetod

Det här ska ske genom ett systematiskt arbete med en metod som kallas hackaton. Ett hackaton är en slags innovationstävling som innebär att människor med olika bakgrund samlas vid ett och samma tillfälle på samma plats för att kreativt lösa gemensamma frågeställningar i team över verksamhetsgränser.

Knivsta kommun arrangerade sammanlagt tre hackaton under 2020 och 2021. Antalet deltagare varierade med cirka 30 medarbetare på det första eventet, 45-55 medarbetare på det andra och uppåt 80-100 medarbetare på det tredje.

Varje hackaton pågick under en arbetsdag, och i slutet av dagen utsågs en vinnare.

Flera av de vinnande förslagen har nu förverkligats inom kommunen.

Hackaton #1

Det första hackatoneventet genomfördes torsdagen 13 februari 2020. Totalt deltog 26 hackare och sju coacher från samtliga kontor inom förvaltningen.

Brett tema: Värdeskapande genom digitalisering i arbete med Vision 2025

Fokuserat tema: Hur löser vi arbetsmiljöproblemen i vår IT-miljö?

Hackaton #2

Hackaton #2 genomfördes 11 november. Totalt deltog 38 personer inom förvaltningen.

Brett tema: Agenda 2030 – kommun och invånare tillsammans

Fokuserat tema: Pandemi idag - hur ser det ut i morgon?

Hackaton #3

Hackaton #3 genomfördes 15 oktober 2021.

Projekt och finanisering

Projektparter i Mosaik är Knivsta kommun, innovationsledningsbyrån Curlabs AB samt Tammerfors universitet, som tittar på projektet ur ett forskningsperspektiv. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR är med som referensgrupp. Projektet finaniseras av Innovationsprogrammet Smart Built Environment som i sin tur finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023