Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förskolelärare

Det här är Sanna. Hon arbetar som förskollärare och IKT-pedagog på en av de förskolor som finns i Knivsta kommun. Nedan berättar hon om sitt arbete och varför hon har Sveriges viktigaste jobb.

Sanna i trädgård vid förskola

Vad betyder IKT-pedagogik?

- Begreppet står för IKT står för Information- och kommunikationsteknologi. IKT–pedagogik är en vidareutveckling av begreppet IT där ”K” står för kommunikation. Denna form av pedagogik syftar till att sätta fokus på kommunikationen och interaktionen i pedagogiken, detta gör bland annat med hjälp av tekniken som ett verktyg.

Varför valde du att jobba som förskollärare?

- Jag valde att jobba som förskollärare för att jag tycker att det är roligt att jobba med barn. Jag hade testat att jobba med barn tidigare när jag var handbollstränare. Då hade jag inte arbetat med barn innan, men jag tyckte att det var väldigt roligt och givande och jag kände att det var något som intresserade mig. Då jag fick sedan upp intresset för att bli lekterapeut på sjukhus.

När jag sedan började min utbildning valde jag istället att inrikta mig på förskollärare. Det känns väldigt bra nu och det känns som att jag gjorde rätt val.

Hur länge har du arbetat som förskollärare?

- Ungefär i fem år.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

- Det bästa är när jag känner att jag gör skillnad för barnen, att barnen känner att de blir sedda. Att det jag gör känns givande för dem och att jag är en viktig del för barnen och att vi visar att barnen är en viktig del för oss.

Det är väldigt roligt att se barnen utvecklas, från att de börjar hos oss när de är väldigt unga till att de känner sig trygga och utvecklas hos oss och hittar på nya saker. Det är väldigt roligt att se hela processen och att få följa de här barnen länge. Du blir väldigt engagerad och delaktig i deras vardag. Det är otroligt roligt att se.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

- De flesta morgnar börjar med att jag har någon form av planering eller reflektion, antingen enskilt eller i någon typ av nätverk. Det kan vara i mitt arbetslag eller tillsammans med min utvecklingsgrupp som jag är en del av eller i ett förskollärarmöte.

Sedan startar vi upp genom att samlar ihop avdelningen och äter frukt. Vi har en gemensam samling, då vi dessutom går igenom dagen tillsammans med barnen, vad som kommer att hända och vilka som ska vara med i vilka sammanhang. Vi delar sedan upp oss i våra projektgrupper där vi i förväg har planerat vad som ska hända och vem som ska göra vad.

I dessa projektgrupper kanske vi är inomhus och använder en av ateljéerna som finns här. Vi kan även vara utomhus, då är det vanligt att vi går till skogen. Innehållet i vad vi gör planeras utifrån vad barnen är intresserade av och det är barnen som styr utifrån deras intresse och deras frågor hur våra projekt går vidare.

Vad krävs för att bli förskollärare?

- För att jobba som förskollärare behöver du ha en utbildning. Denna utbildning får du via lärarprogrammet, eller numer förskollärarprogrammet som är 3,5 år. Under utbildningen får du göra praktik.

Du behöver även ha en förskollärarlegitimation som du behöver ansöka om hos Skolverket. Att det krävs en legitimation beror på att förskollärarna ansvarar för undervisningen i förskolan.

Hur är det att jobba i en kommunal verksamhet?

- Jag tycker att det är bra för att det skapas en gemenskap i kommunen och det blir lättare att arbeta mot en likvärdig förskola. I den utvecklingsgrupp som jag ingår i har vi som fokusområde att vi ska arbeta mot en likvärdig förskola. Det handlar om att alla barn ska få ta del av förskolan och att det inte ska göra någon skillnad om ett barn börjar på en förskola i Knivsta kommun än en förskola i en annan kommun. Detta är enklare i en kommunal förskola.

Det jag tycker är bra i Knivsta är att det är en mindre kommun och att det är lättare att påverka och det är lättare att nå besluten. Du kan göra din röst hörd på ett annat sätt. Det känns tryggt att det inom kommunala förskolor finns färdiga bestämmelser, exempelvis genom att alla använder samma blanketter. Det syns att vi är ”ett” och det är ingen skillnad på så sätt mellan förskolorna.

Vad gör ditt jobb till Sveriges viktigaste jobb?

- Det handlar om att det är bland de yngre barnen som vi förändra och det är där vi kan påverka. Det är barnen som är grunden till vår framtid och det är vad barnen tar med sig från förskolan som är så viktigt. Det handlar om att det är vi som skapar en värdegrund vi skapar empati hos barnen.

Förskolan ska vara grunden i det livslånga lärandet. Vi märker tydligt att det är barnen som kan förändra och det är det vi ska göra också.

Att jobba med barn i förskolan med barn är roligt!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Lämna kommentar

För att förbättra vårt informationsflöde tar vi gärna in kommentarer för förbättringar

Sidan uppdaterades: 10 december 2019