Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förskolelärare

Det här är Sanna. Hon arbetar som förskollärare och IKT-pedagog på en av de förskolor som finns i Knivsta kommun. Här berättar hon om sitt arbete och varför hon har Sveriges viktigaste jobb.

Sanna i trädgård vid förskola

Vad betyder IKT-pedagogik?

- IKT står för informations- och kommunikationsteknologi. IKT–pedagogik är en vidareutveckling av begreppet IT där ”K” står för kommunikation. Den här formen av pedagogik vill sätta fokus på kommunikationen och interaktionen i pedagogiken, bland annat med hjälp av tekniken som ett verktyg.

Varför valde du att jobba som förskollärare?

- Jag tycker att det är roligt att jobba med barn. Jag hade testat att jobba med barn tidigare, när jag var handbollstränare. Jag tyckte att det var väldigt roligt och givande, och kände att det var något som intresserade mig.

Jag ville först bli lekterapeut på sjukhus, men när jag började min utbildning valde jag istället att inrikta mig på förskollärare. Det känns väldigt bra nu och det känns som att jag gjorde rätt val.

Hur länge har du arbetat som förskollärare?

- I ungefär fem år.

Vad är det bästa med ditt jobb, tycker du?

- Det bästa är när jag känner att jag gör skillnad för barnen, att barnen känner att de blir sedda. Det jag gör ska kännas givande för dem - de ska känna att jag är en viktig del i deras vardag och att de är en viktig del i min vardag.

Det är väldigt roligt att se barnen utvecklas, från att de börjar hos oss när de är väldigt unga tills det att de känner sig trygga, utvecklas hos oss och hittar på nya saker.

Det är fantastiskt att se hela processen och att få följa de här barnen länge. Du blir väldigt engagerad och delaktig i deras vardag. Det är otroligt roligt att se.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

- De flesta dagar börjar med att jag har någon form av planering eller reflektion, antingen enskilt eller i någon typ av nätverk. Det kan vara i mitt arbetslag eller tillsammans med min utvecklingsgrupp, eller i ett förskollärarmöte.

Sedan startar vi upp genom att samla ihop barnen på avdelningen för att äta frukt. Vi har en gemensam samling då vi går igenom dagen tillsammans med barnen, berättar vad som kommer att hända och vilka som ska vara med i olika sammanhang. Därefter delar vi upp oss i våra projektgrupper där vi i förväg har planerat vad som ska hända och vem som ska göra vad.

I projektgrupperna är vi ibland inomhus och använder oss av ateljéerna som finns här. Vi kan också vara utomhus, och då är det vanligt att vi går till skogen. Innehållet i vad vi gör planeras utifrån vad barnen är intresserade av, och det är barnen som styr. Deras intresse och deras frågor påverkar hur våra projekt går vidare.

Vad krävs för att bli förskollärare?

- Du behöver ha en utbildning, antingen via lärarprogrammet eller förskollärarprogrammet, som är 3,5 år långt. Under utbildningen får du göra praktik.

Du behöver också ha en förskollärarlegitimation som du behöver ansöka om hos Skolverket. Att det krävs en legitimation beror på att förskollärarna ansvarar för undervisningen i förskolan.

Hur är det att jobba i en kommunal verksamhet?

- Jag tycker att det är bra - det skapas en gemenskap i kommunen och det blir lättare att arbeta mot en likvärdig förskola. I den utvecklingsgrupp som jag ingår i har vi som fokusområde att arbeta mot en likvärdig förskola. Det handlar om att alla barn ska få ta del av förskolan. Det ska inte ska göra någon skillnad om ett barn börjar på en förskola i Knivsta kommun jämfört med i en förskola i en annan kommun.

Knivsta är att det är en mindre kommun, så det är lättare att påverka och nå besluten. Du kan göra din röst hörd på ett annat sätt. Det känns tryggt att det inom kommunala förskolor finns färdiga bestämmelser, exempelvis genom att alla använder samma blanketter. Det syns att vi är ”ett” och det är ingen skillnad på så sätt mellan förskolorna.

Vad gör ditt jobb till Sveriges viktigaste jobb?

- Det är bland de yngre barnen som vi förändra och det är där vi kan påverka. Det är barnen som är grunden till vår framtid och vad barnen tar med sig från förskolan är så viktigt. Det är vi som skapar en värdegrund med empati hos barnen.

Förskolan ska vara grunden i det livslånga lärandet. Vi märker tydligt att det är barnen som kan förändra och det ska vi göra också.

Att jobba med barn i förskolan med barn är roligt!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023