Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

HR-kontoret

HR-kontorets uppdrag är att leverera en tydlig struktur och användarvänliga verktyg för att stödja kommunens chefer och medarbetare.

Människor, suddiga

HR-kontorets uppdrag är att leverera en tydlig struktur och användarvänliga verktyg inom HR-processerna, i den medarbetarloop vi arbetar efter. Medarbetarloopen innehåller delarna attrahera, rekrytera, utveckla/behålla och avsluta.

HR-kontoret bidrar dessutom med processtöd och coaching i medarbetar- och ledarskapsfrågor till samtliga chefer.

"HR-kontoret är såväl en expert- som en stödfunktion för Knivsta kommuns chefer inom medarbetarområdet som omfattar bland annat arbetsrätt, rekrytering, lönebildning, proaktiv och reaktiv arbetsmiljö inkluderande hälsofrågor. Utöver det svarar HR-kontoret för att ta fram och implementera regelverk och därtill hörande handlingsplaner som alla är reglerade enligt lag.

HR-kontorets utgångspunkt är att kommunens chefer ska kunna fokusera på sitt ledarskap, där HR-kontoret bidrar med enkla och effektiva HR-processer och arbetssätt inom medarbetarområdet. Som medarbetare på HR-kontoret är du en viktig del i arbetet med vårt arbetsgivarvarumärke."

Marie Sohlberg, HR-chef, Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020