Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

HR-kontoret

HR-kontorets uppdrag är att leverera en tydlig struktur och användarvänliga verktyg för att stödja kommunens chefer och medarbetare.

Människor, suddiga

HR-kontorets uppdrag är att leverera en tydlig struktur och användarvänliga verktyg inom HR-processerna, i den medarbetarloop vi arbetar efter. Medarbetarloopen innehåller delarna attrahera, rekrytera, utveckla/behålla och avsluta.

HR-kontoret bidrar dessutom med processtöd och coaching i medarbetar- och ledarskapsfrågor till samtliga chefer.

"HR-kontoret är såväl en expert- som en stödfunktion för Knivsta kommuns chefer inom medarbetarområdet som omfattar bland annat arbetsrätt, rekrytering, lönebildning, proaktiv och reaktiv arbetsmiljö inkluderande hälsofrågor. Utöver det svarar HR-kontoret för att ta fram och implementera regelverk och därtill hörande handlingsplaner som alla är reglerade enligt lag.

HR-kontorets utgångspunkt är att kommunens chefer ska kunna fokusera på sitt ledarskap, där HR-kontoret bidrar med enkla och effektiva HR-processer och arbetssätt inom medarbetarområdet. Som medarbetare på HR-kontoret är du en viktig del i arbetet med vårt arbetsgivarvarumärke."

Sara Svanfeldt, HR-chef, Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023