Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Utbildningskontoret

Inom Utbildningskontoret skapas förutsättningar för lärande och utveckling för förskolebarn och elever i Knivsta kommun, i kombination med inspirerande lärmiljöer och kunniga medarbetare.

Ungdomar håller om varandra

I Utbildningskontorets verksamheter ingår förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inkusive SFI (svenska för invandrare).

”Som medarbetare hos oss får du jobba med att skapa förutsättningar för lärande och utveckling. Vi fokuserar på att söka lösningar som bygger på såväl barns/elevers som kollegors styrkor och förmågor. Det gör vi bland annat genom kollegialt lärande. I Knivsta har vi även otroligt fina pedagogiska lärmiljöer som stimulerar både dig som medarbetare som våra barn/elever”.

Tapio Liimatainen, Utbildnings- och skolchef i Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 december 2022