Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vad händer om jag blir sjuk?

Knivsta kommun som arbetsgivare ansvarar för att ha rutiner för vad som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Händer håller i varandra

Om du skulle bli sjuk och på grund av detta inte kan komma till ditt arbete, ska du anmäla sjukdom samma dag till närmaste chef. Vid sjukdom längre än 7 dagar, ska sjukdom styrkas med läkarintyg.

Vid ledighet på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada har du rätt till sjuklön enligt lag. Det är för oss viktigt att vi bryr oss om varandra och att uppmärksamma om någon inte mår bra. Detta gör också att chef snabbare tillsammans med dig – om du blivit sjuk – kan planera och hitta åtgärder för att du som medarbetare ska kunna komma tillbaka till arbetet snabbare.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 november 2021