Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Sorteringsverket

Detaljplan med syfte att justera mark för tillfart, grönytor och befintliga byggrätter för bostäder. Detta för att möjliggöra en förtätning av Knivsta centrum. Planområdet är beläget i centrala Knivsta, i det så kallade Sågenområdet.

Detaljplanen vann laga kraft 3 november 2015.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2015 att anta Detaljplan för kvarter Sorteringsverket, Gredelby 7:72 med flera, Sågenområdet.

Beslutet om antagande vann laga kraft 3 november 2015.

Diarienummer BMK 2013-000685.

Områdesbeskrivning

Områdena ligger i norra Sågenområdet i centrala Knivsta. Planområdet består av två markoråden. Gredelby 7:72, Gredelby 7:88 samt en mindre del av Gredelby 1:3 utgör den ena delen av fastigheterna. Gredelby 7:87 utgör den andra delen.

Syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att justera mark ämnad för tillfart, grönytor och befintliga byggrätter för bostäder på Gredelby 7:72 utifrån nya förhållanden.

Detaljplanen för Högåsskolan innebär vidare att mark som tidigare utgjort park- och naturmark nu planlagts som skolgård. Som kompensation för detta syftar planen även till att ändra markanvändningen för Gredelby 7:87 från industri och trafik till park.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023