Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nor S:1, Olof Thunmans väg

Detaljplanen Olof Thunmansväg är belägen sydöst om sjön Valloxen. Planen ligger vilande och arbetet är pausat. Kontakta plan- och geodataenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i antagandeskede

Status

Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat.

Diarienummer: PLA 2010-020010.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget öster om sjön Valloxen och angränsar till Ledingevägen i söder.

Syfte

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse. Planen syftar också till att åstadkomma väl fungerande vatten-, avlopps- och trafiklösningar samt till att säkerställa tillgängliga strandområden för allmänheten.

Planförfarande

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 april 2024