Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Delta och påverka

Hur vill du att Knivsta ska se ut i framtiden? Var med och påverka! Du som bor och verkar i Knivsta kommun har flera möjligheter att delta i utvecklingen.

Knivsta kommun utvecklas och vi vill gärna ta del av dina åsikter.

Du kan till exempel rösta i allmänna val, gå med i ett politiskt parti, en förening eller ett nätverk, lämna synpunkter som hjälper oss att göra saker bättre, lämna in förslag på vad vi borde göra, vara med i en dialogaktivitet eller på öppna möten där våra förtroendevalda fattar beslut.

Tänk också på att du i ett tidigt skede kan påverka planer som handlar om nybyggnationer och planerade bostadsområden. När en ny detaljplan tas fram för ett område har du alltid möjlighet att bidra med dina synpunkter tidigt i planprocessen, under samrådet och efter det under granskningen. Det regleras i plan- och bygglagen.

Välj den väg som passar dig bäst!

Läs mer om hur du kan delta och påverka i kommunen

Läs om hur du kan påverka detaljplaner och byggnation i Knivsta kommun

Ungdomar på stan
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023