Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Estrids gård

Estrids gård är ett boende i Knivsta tätort. På Estrids gård finns 60 lägenheter, avsedda för personer med behov av omsorg dygnet runt som inte kan ges i hemmet. Det finns möjlighet till parboende i fem lägenheter.

Estrids Gård

Omvårdnad

På Estrids gård finns omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnet runt. Verksamheten har ett nära samarbete med arbetsterapeut och sjukgymnast, och har läkarronder kontinuerligt.

Demensboende

På Estrids finns också en avdelning för personer med demensdiagnos. Du behöver få plats beviljad av biståndshandläggare. På Estrids gård finns 20 demensplatser.

Kontaktmannaskap

Verksamhetens arbetssätt bygger på kontaktmannaskap. För att få kontinuitet utses två personal för var och en av de boende, med särskilt ansvar för dennes omvårdnad. Tillsammans med dig som boende och eventuellt dina anhöriga utformas en genomförandeplan. I den framgår vilket stöd den boende behöver och vilka önskemål hen har för att kunna trivas och få vardagen att fungera.

Aktiviteter

Vi arbetar för att fylla vardagen med innehållsrika aktiviteter. Här anordnas olika aktiviteter per dag, till exempel filmvisning, sång, dans, bingo, melodikrysset, sittgympa, utflykt, högläsning, promenader och samtal med olika teman. Högtider som midsommar, Lucia och jul firar vi traditionsenligt.

Korttidsboende och växelvård

Korttidsboendet vänder sig till dig som har behov av återhämtning och rehabilitering efter en sjukhusvistelse, eller som inte kan bo kvar hemma trots stöd av hemtjänst och hemsjukvård. Under tiden som du vistas på korttidsboendet ses hemsituationen över - målsättningen är att återgå till det egna hemmet. På korttidsboendet tilldelas du eget rum under sin vistelsetid.

Om du behöver stöd mer regelbundet kan du få växelvård. Du får plats efter biståndsbeslut och bor då periodvis på Estrids gård.

Läs och ladda ned broschyren om korttidsboende Pdf, 775.3 kB.

Ansök om plats

Du ansöker om särskilt boende hos kommunens biståndshandläggare vid Biståndsenheten.

Kontakta Biståndsenheten

Telefon: 018-34 70 00
Telefontid: Vardagar, dagtid
Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta
Postadress: Biståndsenheten, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta
Fax: 018-34 39 70

Se filmen från Estrids gård

Önskar du mer information om boendet?

Kontakt via telefon: kommunens växel 018-34 70 00 dagtid, vardagar.

Enhetschef: Ferial Sanati

E-post: ferial.sanati@knivsta.se

Biträdande enhetschef: Monika Hubert

E-post: monika.hubert@knivsta.se

Besöksadress: Mejerskans Gata 26, 741 39, Knivsta

Vi har fria besökstider.

Kontakt till personalen på Estrids gård

Plan 2 A Korttidsenheten
018-34 69 70

2B Omvårdnadsboende
018-34 69 71

3A Omvårdnadsboende
018-34 69 72

3B Omvårdnadsboende
018-34 69 73

4A Demensboende
018-34 69 74

4B Demensboende
018-34 69 75

Kontakt joursjuksköterska
0767-24 65 56

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 juni 2024