#layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer)
Sök på webbplatsen
#layerCloseButton('search-layer')

Infrastruktursatsningar ger samhällsnytta

31 miljarder skäl till förbättrad infrastruktur i Arlandaregionen

Efterfrågan på ännu fler bostäder och arbeten i vår region är stor och möjligheterna goda – men då krävs en rejäl satsning på förbättrad infrastruktur. Vi har, tillsammans med våra samarbetspartners i Arlandaregionen, pekat ut vilka strategiska satsningar som skulle behövas för att förbättra tillgängligheten. Satsningar som, enligt en ny rapport, värderas till 31 miljarder kronor i samhällsnytta.

Det är WSP, ett av världens ledande analyskonsultföretag, som utrett vilka och hur stora samhällsekonomiska nyttor som satsningar på infrastruktur i Arlandaregionen skulle ge.

Resultatet: motsvarande 31 miljarder kronor. Att tid är pengar är ett faktum som är tydligt.

6 miljarder är baserat på arbetsmarknads- och näringslivsnytta samt fastighetsrelaterade nyttor.

25 miljarder på restidsnyttan.

Rapporten fastslår dessutom att den beräknade nyttan av infrastruktursatsningarna sannolikt är underskattad eftersom vinsterna för kortare restider sannolikt är ännu större. Studier visar nämligen att ständiga bilköer, inställda tåg och dåliga förbindelser gör att människor i Stockholmsregionen värderar restid väsentligt högre än i andra delar av landet.

Här är satsningarna som Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna kommun samt Swedavia gemensamt kräver att staten gör:

  • Utökad kapacitet på Ostkustbanan mellan Stockholm C och Uppsala C.
  • Förbättrad kapacitet på E4:an till och inom Arlandaregionen.
  • Förlängning av Roslagsbanan till Stockholm Arlanda Airport.
  • Förstärkt koppling mellan Märsta och Arlanda samt kringliggande flygplatsstad genom utbyggd trafikinfrastruktur och kollektivtrafiklösningar.

Blir dessa satsningar verklighet är vi fyra kommuner beredda att sammanlagt skapa förutsättningar för 62 000 nya bostäder och 55 000 nya arbetsplatser.

Läs mer

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020