Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lokala risker

Knivsta kommun arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser för att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Vi ska vara förberedda om det inträffar en olycka eller kris. Här kan du läsa om några av de lokala riskerna.

Nödvattenförsörjning

Kommunen ansvarar för att alla invånare har tillgång till dricksvatten, även om den ordinarie vattenförsörjningen inte fungerar.

Om det blir allvarliga störningar i dricksvattenförsörjningen kan Roslagsvatten (kommunens VA-huvudman) placera ut vattentankar. Detta kallas för nödvatten. Tankarna placeras ut på platser i områden där det är behov av vatten. Dessa fylls på efterhand.

Tänk på att du själv måste ta med dig kärl att bära hem vattnet i. Därför är det bra om du redan idag vet vilka kärl, som dunkar eller rena pet-flaskor, du kan använda om du skulle behöva hämta nödvatten.

Kemikalieolyckor

Anläggningar och verksamheter som vid en olycka kan innebära fara för allvarliga skador på människor eller miljö kallas farliga verksamheter. Dessa verksamheter omfattas av Sevesolagen, som ska förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Läs mer om farliga verksamheter i närområdet på Brandkåren Attundas webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om Sevesolagen på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Om allmänheten behöver varnas vid allvarlig händelse på en Seveso-anläggning inom brandkåren Attundas verksamhetsområde, kommer det att ske med hjälp av ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Läs mer om Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Kärnenergiberedskap

Enligt lag ska de län där det finns ett kärnkraftverk arbeta med kärnenergiberedskap. I arbetet ingår bland annat att arbeta fram beredskapsplaner och att ha en beredskapsorganisation för att hantera en olycka med utsläpp av radioaktivitet eller med risk för utsläpp.

Länsstyrelsen i Uppsala län har ett huvudansvar vid en olycka hos Forsmarks kärnkraftverk. Från den 1 juli 2022 ingår Knivsta kommun i den nya yttre planeringszonen för Forsmark, en beredskapsåtgärd som beslutats av regeringen för verksamheter med joniserad strålning.

Beslutet innebär att det ska finnas en planering för utrymning som bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen, en planering för inomhusvistelse och en planering för begränsad extrautdelning av jodtabletter, åtgärder som Länsstyrelsen ansvarar för.

Tillsammans med den nya yttre planeringzonen uppdateras den inre och en yttre beredskapszonen, med en ungefärlig utsträckning om 5, 25 respektive 100 kilometer. Förändringen är viktig för att förbättra möjligheterna att genomföra effektiva skyddsåtgärder i samband med en kärnkraftsolycka.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder för befolkningen som till exempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Räddningstjänsten inom Knivsta kommun ska bistå länsstyrelsen i arbetet med strålningsmätning och rapportering av mätresultat genom att ställa personal och nödvändig egendom till förfogande. Kommunen stöttar även Länsstyrelsen i planeringsåtgärder såsom inomhusvistelse, eventuell utdelning av jodtabletter och mottagande av evakuerade från angränsande län.

Läs mer

Beredskaps- och planeringszoner - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kärnenergiberedskap | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kärntekniska olyckor - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varningsmottagare

Under hösten 2023 skickades drygt 15 000 varningsmottagare ut till boende och verksamheter i de inre och yttre beredskapszonerna runt Forsmarks kärnkraftverk - framför allt i Östhammars och Tierps kommuner.

Avsändare till utskicken var Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 januari 2024