Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vaccinationer

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Barnvaccinationsprogram

  • I årskurs 2 erbjuds vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • I årskurs 8 erbjuds vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.
  • Kombinationsvaccin ges, vilket innebär att eleven får endast en vaccination i samband med vaccination

HPV-vaccin

Den 1 januari 2010 infördes vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor i åk 5. HPV är en förkortning för humant papillomvirus, ett virus som bland annat kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen, vilka på lång sikt kan leda till livmoderhalscancer.

Flickor i årskurs 5 erbjuds vaccination i skolan. Vaccinationen omfattar 2 doser.

Kompletterande vaccinationer

Alla barn och ungdomar som inte har vaccinerats med de vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet ska upp till 18 års ålder erbjudas kompletterande vaccinationer. Kompletterande vaccinationer mot pneumokocker och HPV behöver inte erbjudas (SOSFS 2008:31).

Till och med 2014 erbjuder primärvård kostnadsfri HPV-vaccinering till flickor födda 1993-1998

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2023