Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Delegationsordningar

Delegationsordningar beskriver vilka beslut som får fattas av tjänstemän eller grupper av förtroendevalda.

Kommunfullmäktige bestämmer i sitt reglemente vad kommunstyrelsen och de andra nämnderna får arbeta med. Alla beslut på de områdena ska därför som huvudregel tas av nämnderna.

För att kunna arbeta effektivt antar varje nämnd en delegationsordning. Där beskrivs vilka beslut nämnden vill ska kunna fattas av tjänstemän eller till exempel ett utskott, om nämnden har ett sådant.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020