Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet ska finnas med i allt ordinarie arbete i kommunen och i politiska frågor.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. Det handlar om att alla ska ha frihet att leva och utvecklas efter sina förutsättningar.

Jämställdhet innebär inte att alla ska vara lika. Målet är dock ett samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De nationella jämställdhetsmålen omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete, hälsa och fysisk integritet.

Den övergripande strategin i Sverige innebär att jämställdhet ska finnas med i det ordinarie arbetet och i alla politiska frågor och på så sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får likvärdig service och likvärdiga möjligheter till inflytande. Detta kallas jämställdhetsintegrering.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 mars 2022