Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förenklad delgivning

Byggenheten använder sig ibland av så kallad förenklad delgivning. Syftet med delgivning är att vi ska få bekräftat att en person eller företag har tagit emot en viss handling.

Förenklad delgivning går till på följande sätt:

  1. Den handling som skall delges skickas från byggnadsnämnden i ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att du kan nås på.
  2. Minst en arbetsdag senare skickar vi ett särskilt meddelande till dig om att handlingen enligt punkt 1 har skickats. Detta görs för att minska risken för fel. Du får alltså två brev från oss, normalt med en dags mellanrum.
  3. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till oss.
  4. Du anses vara delgiven, det vill säga, vi anser att du har fått ta del av handlingen när det har gått två veckor efter att vi har skickat det särskilda meddelandet (punkt 2) till dig.

Om det i handlingen finns angivet ett datum från vilket en tidsfrist börjar löpa, så börjar den tiden räknas efter att tvåveckorsperioden har gått ut.

Tänk på detta så länge ärendet pågår hos myndigheten:

  • För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du ta del av er post åtminstone en gång varannan vecka.
  • Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte har fått själva handlingen enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till myndigheten.
  • Anmäl alltid adressändring till myndigheten.
  • Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar myndigheten.

Det är inte säkert att förenklad delgivning alltid kommer att användas i ärendet. Delgivning kan även ske på annat sätt, vilket bland annat kan betyda att du måste hämta ut ett rekommenderat brev på närmaste utlämningsställe.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020