Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Slamtömning och latrin

Det är kommunen som ansvarar för att hand om slam, det vill säga avloppsavfall, från enskilda avlopp. Här har vi samlat information om vad du behöver tänka på inför en tömning samt allmänna tips och råd om enskilda avlopp.

Journummer för slamtömning kvällar och helger

Vid akuttömning av slam utanför kontorstid, kontakta vår entreprenör DKLBC AB direkt på nummer 0708-53 10 50.

Enskilda avlopp producerar slam som måste tas om hand. Slammet bildas i två- och trekammarbrunnar, slamavskiljare, enskilda reningsverk samt i slutna tankar. Alla fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet ska därför ha abonnemang för hämtning av slam. Det gäller såväl åretruntboende som fritidsboende. Kontakta avfallsenheten för att lägga upp ett abonnemang.

Inför slamtömning behöver du som fastighetsägare tänka på att:

  • Vägen är framkomlig med en fri höjd och bredd på minst 3,5 x 3,5 meter
  • En tömningsinstruktion finns tillgänglig vid tömning av reningsverk
  • En markeringskylt märkt SLAM är uppsatt vid tömningsplatsen
  • Vägen till samt runt brunnen är snöröjd och sandad vintertid
  • Vägen till samt runt brunnen är fri från hög växtlighet, grenar och buskar
  • Brunnslock samt kopplingar är åtkomliga och fria från snö och annat
  • Eventuella specialverktyg för att öppna locket finns på plats
  • Eventuella luftningsventiler är öppna

Fastighetsinnehavarens ansvar

Det är fastighetsinnehavaren som ansvarar för slamanläggningens skötsel och underhåll.

Uppställningsplats för slambil

Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte vara mer än 20 meter om det inte finns särskilda skäl för det.

Tömning minst en gång per år

Enligt de kommunala föreskrifterna om avfallshantering måste en avloppsanläggning tömmas minst en gång per år. Hur många fler tömningar som behövs beror på antalet personer som använder anläggningen och anläggningens storlek och funktion.

Om du som fastighetsägare har en överdimensionerad avloppsanläggning kan du ansöka om att får tömt mer sällan. Ansökan om särskild prövning görs till bygg- och miljönämnden som kan medge förlängning av årligt slamtömningsintervall till vartannat år.

Prövning av ansökan medför en avgift enligt fastställd taxa.

Miljöenhetens taxor
Här hittar du information om taxor vid ansökan hos miljöenheten.

För en brunn eller sluten tank som inte kan tömmas på grund av brister i förhållanden på tömningsplatsen tar vi betalt för en missad körning, ett förgävesbesök.

Vi har samlat mycket information kring avlopp och tömningar i vår folder "Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar".

Läs vår folder "Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar"PDF (pdf, 399.5 kB)

Gå till avloppsguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Latrin

Hämtning av latrin har upphört av arbetsmiljöskäl.

E-tjänster och blanketter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 januari 2020