Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Slamtömning och latrin

Det är kommunen som ansvarar för att hand om slam, det vill säga avloppsavfall, från enskilda avlopp. Här har vi samlat information kring vad du behöver tänka på inför en tömning samt allmänna tips och råd om enskilda avlopp.

För att starta abonnemang för tömning av enskilt avlopp eller om du har övriga frågor kring din anläggning, till exempel vid beställning av extra tömningar dagtid, kontaktar du kommunen på telefon 018 34 70 00 eller via e-post knivsta@knivsta.se.

Journummer för slamtömning kvällar och helger

Vid akuttömning av slam utanför kontorstid, kontakta vår entreprenör DKLBC AB direkt på nummer 0708-53 10 50.

Denna tjänst omfattar inte spolning av enskilt avlopp vid stopp utan endast tömning/sugning. För spolning hänvisar vi till entreprenör med fordon försedda med vaacum/spolteknik.

Inför slamtömning behöver du som fastighetsägare tänka på att:

  • Vägen är framkomlig med en fri höjd och bredd på minst 3,5 x 3,5 meter
  • En tömningsinstruktion finns tillgänglig vid tömning av reningsverk
  • En markeringskylt märkt SLAM är uppsatt vid tömningsplatsen (finns att beställa kostnadsfritt via kommunens Kontaktcenter)
  • Vägen till samt runt brunnen är snöröjd och sandad vintertid
  • Vägen till samt runt brunnen är fri från hög växtlighet, grenar och buskar
  • Brunnslock samt kopplingar är åtkomliga och fria från snö och annat
  • Eventuella specialverktyg för att öppna locket finns på plats
  • Eventuella luftningsventiler är öppna

Enskilda avlopp producerar slam som måste tas om hand. Slammet bildas i två- och trekammarbrunnar, slamavskiljare, enskilda reningsverk samt i slutna tankar. Alla fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet ska därför ha abonnemang för hämtning av slam. Det gäller såväl åretruntboende som fritidsboende. Kontakta avfallsenheten för att lägga upp ett abonnemang.

Fastighetsinnehavarens ansvar

Det är fastighetsinnehavaren som ansvarar för slamanläggningens skötsel och underhåll.

Starta abonnemang för slamtömning

När du har anmält ditt nya enskilda avlopp som färdigställt till Miljöenheten behöver du därefter kontakta avfallshenheten för att starta ett abonnemang. Det vi behöver veta är vilken typ av avloppslösning du har, storlek på behållaren samt ungefärlig placering. Vi vill gärna att du märker upp platsen med en skylt som vi skickar vid uppstart. Kontakta oss via telefon 018-34 70 00 eller e-post knivsta@knivsta.se.

Uppställningsplats för slambil

Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte vara mer än 20 meter om det inte finns särskilda skäl för det.

Tömning minst en gång per år

Enligt de kommunala föreskrifterna om avfallshantering måste en avloppsanläggning tömmas minst en gång per år. Hur många fler tömningar som behövs beror på antalet personer som använder anläggningen och anläggningens storlek och funktion. När du startar ett abonnemang för slamtömning lägger vi upp minst en fast årlig vecka för tömning. Under den veckan är det viktigt att det är framkomligt till anläggningen.

Om du som fastighetsägare har en överdimensionerad avloppsanläggning kan du ansöka om att får tömt mer sällan. Ansökan om särskild prövning görs till bygg- och miljönämnden som kan medge förlängning av årligt slamtömningsintervall till vartannat år.

För ansökan se blankett längre ner på sidan.

För en brunn eller sluten tank som inte kan tömmas på grund av brister i förhållanden på tömningsplatsen tar vi betalt för en missad körning, ett förgävesbesök.

Taxa för slamtömning

Taxan för slamtömning består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är grundavgiften som avser administration, fakturering och registerhållning. Den rörliga delen handlar om dina tömningar. Tömningsavgiften baseras på storleken på slamanläggningen.

Här hittar du våra vanligaste avgifter för tömning av enskilt avlopp. Priset avser avgift per tömning med fast tömningsvecka.‌

Kapacitet

Taxa 0-20 meter

0-3 kubikmeter

739 kr

3-5 kubikmeter

1139 kr

5-7 kubikmeter

1492 kr

7-9 kubikmeter

1865 kr

över 9 kubikmeter

1865 kr + 258 kr per extrakubik


Tilläggsavgifter


Budning inom 5 arbetsdagar

373 kr utöver tömningsavgift

Akuttömning inom 24 timmar

1695 kr utöver tömningsavgift

Tidsbokad tömning

1695 kr utöver tömningsavgift

Extra slangdragning

294 kr per påbörjat 20 m intervall

utöver 20 meter som ingår i grundtaxan.

Förgävesbesök

509 kr


Här hittar du hela taxan för hämtning av slam från enskilda avlopp Länk till annan webbplats. (pdf, 240.7 kB)

Latrin

Hämtning av latrin har upphört av arbetsmiljöskäl.

E-tjänster och blanketter

Prövning av ansökan hos miljöenheten medför en avgift enligt fastställd taxa.

Miljöenhetens taxor

Här hittar du information om taxor vid ansökan hos miljöenheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2024