Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Politik och organisation

Har du frågor som rör kommun och politik? På de här sidorna får du veta mer om hur Knivsta kommun styrs, om nämnder och förvaltning, när politiska möten äger rum och hur du som invånare kan delta och påverka. Du kan också hitta information om exempelvis ekonomi och statistik, samt läsa om kommunens beredskap för kriser och samhällsstörningar.

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Politik och organisation

På Knivsta kommuns anslagstavla hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll och övriga handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att kungöra.

Medborgar- rådets första enkät

Politik och organisation

Läs resultatet från Medborgarrådets första enkät här. Kommunens folkvalda politiker prövar nya vägar för dig som bor i Knivsta att delta och påverka i de beslut som rör kommunen och invånarnas vardag.

Nyheter

Politiska
samman-träden

Politik och organisation

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020