Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hälsoskydd

Folkhälsoarbete syftar till att påverka hälsan hos medborgarna. Hälsa skapas där vi verkar, bor och lever. Det kan vara i bostadsområdet, på arbetsplatsen, i skolan, på fritiden och i familjen.

Knivsta kommun har ansvar för och arbetar förebyggande med hälsoskyddsfrågor. I uppgifterna ingår att informera, utbilda och ge råd och anvisningar. Därutöver finns ett tillsynsansvar som utförs genom inspektioner, provtagningar och inventeringar.

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete. Exempel på kommunala insatser kan vara att skapa cykelvägar så att individen kan välja cykel framför bil, att servera näringsriktig mat i skola och äldreomsorg eller att skapa utrymme så att folk tryggt kan promenera eller bedriva fysisk aktivitet i sitt närområde.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 juni 2024