Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nationella minoriteter

I Sverige har vi fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar. Vi har också fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Nationella minoriteters rättigheter

Du som tillhör en nationell minoritetsgrupp har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och innebär att:

  • minoritetsspråken ska skyddas och främjas.
  • de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur.
  • kommuner och regioner är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.
  • kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
  • om kommunen har tillgång till personal som pratar något av minoritetsspråken i äldreomsorgen, ska kommunen erbjuda den som begär det, möjlighet att få omsorgen tillgodosedd av personal med sådan språkkunskap. Personalen ska också i samband med sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 mars 2022