Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Flyktingmottagning - vem ansvarar för vad?

När flyktingar kommer till Sverige söker de först asyl (skydd) hos Migrations­verket. Där utreds varje ansökan individuellt, och under tiden ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. Svenska myndigheter samverkar kring flyktingmottagandet. Varje myndighet har olika ansvar. På den här sidan får du en överblick över vad olika myndigheterna ansvarar för i flyktingmottagandet.

Sveriges kommuner samarbetar med Länsstyrelsen och berörda myndigheter kring flyktingmottagande.

Kommunernas ansvar

Sveriges kommuner ansvarar för:

 • nyanlända och av Migrationsverket anvisade ensamkommande barn
 • mottagande av nyanlända flyktingar eller annan skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd i Sverige
 • bosättning för nyanlända flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt bosättningslagen (2016:38)
 • undervisning i svenska för invandrare (sfi) samt samhällsorientering
 • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
 • förskola, skola och fritidshem
 • socialt stöd och service

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket ansvarar för:

 • handläggning av asylansökningar
 • uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl
 • ekonomisk ersättning under väntetiden
 • anvisning av nyanlända till de olika kommunerna inom Sverige

Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen ansvarar för:

 • att samordna insatser till vuxna för att de ska kunna etablera sig i landet
 • att ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände

Regionens ansvar

Regionen ansvarar för:

 • att erbjuda en kostnadsfri hälsoundersökning till asylsökande
 • akut hälso- och sjukvård och vård som inte kan anstå till vuxna asylsökande
 • hälso- och sjukvård inklusive tandvård till asylsökande barn

Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige. Personer med uppehållstillstånd har samma rätt till hälso- och sjukvård inklusive tandvård som andra kommuninvånare.

Överförmyndarnämndens ansvar

Överförmyndarnämnden ansvarar för:

 • gode män till ensamkommande barn

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen ansvarar för:

 • samverkan mellan de olika parterna
 • uppföljning av beredskap och kapacitet för mottagande av nyanlända i regioner och kommuner
 • samordning kring tidiga insatser för asylsökande
 • fastställande av kommuntal för kommunerna i respektive län

Försäkringskassans ansvar

Försäkringskassan ansvarar för:

 • utbetalning av ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning som Arbetsförmedlingen beslutar om.
 • beslut om och utbetalning av etableringstillägg och bostadsersättning och olika socialförsäkringsförmåner nyanlända har rätt till.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 februari 2024