Sök på webbplatsen

Anpassningar i lärmiljön

Anpassningar i lärmiljön är en webbresurs för Knivsta kommuns pedagoger med fokus på en lärmiljö som möter alla elevers behov.

Skolan ska möta alla elever!

Elever är olika, har olika förmågor och behov. I skolans uppdrag ingår att möta alla elever utifrån deras individuella förutsättningar. Att förstå vad elever behöver och anpassa lärmiljön därefter är en stor utmaning för såväl enskilda pedagoger som skolans organisation.

Sidan "Anpassningar i lärmiljön" syftar till att skapa en god förståelse för hur lärmiljön kan anpassas efter elevers behov på organisations-, grupp- och individnivå.

Ett av målen är att visa hur undervisningen kan organiseras, så att hänsyn tas till klassens samtliga elever. På så sätt behöver endast ett fåtal individuella extra anpassningar skapas.

Sidan nås på http://anpassningar.selänk till annan webbplats

Webbresurs

Läs mer

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. /.../

(Skollagen, kap 3, 2 §)

Barn och dekal med orden Planera för alla!
Förskola och skola

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020