Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Psykisk hälsa

Du kan få hjälp om du eller någon närstående har psykisk ohälsa. Här hittar du mer information om de insatser kommunen ger. Hjälp och stöd till personer med psykisk ohälsa ges både inom kommun och Regionen.

Vuxna med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp, som innehåller både psykiska besvär och psykiska sjukdomar och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, barn och unga, vuxna samt äldre. På följande sidor hittar du främst information om kommunens insatser till vuxna, 18 år eller äldre, med psykisk ohälsa.

Många gånger drabbas även närstående när en person har psykisk ohälsa, se länk längre ner på sidan om du är närstående till person med psykisk ohälsa.

Ett delat ansvar vid psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa är det regionen som ansvarar för specialistsjukvården. Behöver du akut psykiatrisk hjälp ska du kontakta akutmottagningarna för vuxenpsykiatri eller BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) - se länkar ovan.

Kommunen ansvarar för stöd i hemmet och möjligör fritid och sysselsättning. Har du frågor kring stöd i hemmet och sysselsättning, kontakta oss.

Kontakta oss

Enheten för Socialpsykiatri och stödboende

Telefon: 018-34 70 00

Vardagar 08:00-16:00

Besöksadress: Kapellvägan 4, 741 30 Knivsta

Stödboendet: Dygnet runt, telefon 018-34 78 95

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 mars 2023