Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Taxor, avgifter och regler för avfallshantering

Det är kommunen som ansvarar för att ditt avfall tas om hand på ett riktigt sätt. Kostnaderna för avfallshanteringen delas av samtliga hushåll i kommunen via avfallstaxan.

Avfallstaxa

Taxan för hushållsavfall ska täcka kommunens kostnader för att samla in och ta hand om ditt hushållsavfall på ett riktigt sätt. Det gäller både det avfall som hämtas vid enskilda fastigheter samt det som samlas in på kommunens kretsloppspark.

Taxan är uppdelad i två delar som består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är en grundavgift som betalas av samtliga hushåll i kommunen. Den ska täcka kostnaderna för att driva kretsloppsparken, administrera abonnemang, fakturera och informera. Den rörliga delen handlar om när vi tömmer dina sopkärl.

Här hittar du kommunens taxor och avgifter Öppnas i nytt fönster.

Ska du flytta?

Om du har sålt ditt hus behöver du anmäla det till oss genom en ägarbytesblankett. Ring eller maila kommunen vilket datum du flyttar och vilken adress det gäller så skickar vi en ägarbytesblankett som du fyller i tillsammans med den nya ägaren. Det går också bra att själv skriva ut din blankett via e-tjänsten Mina sidor för Avfallsenheten.

Taxa för slamtömning

Taxan för slamtömning består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är grundavgiften som avser administration, fakturering och registerhållning. Den rörliga delen handlar om dina tömningar. Tömningsavgiften baseras på storleken på slamanläggningen.

Här hittar du våra vanligaste avgifter för tömning av enskilt avlopp. Priset avser avgift per tömning med fast tömningsvecka.‌

Kapacitet

Taxa 0-20 meter

0-3 kubikmeter

739 kr

3-5 kubikmeter

1139 kr

5-7 kubikmeter

1492 kr

7-9 kubikmeter

1865 kr

över 9 kubikmeter

1865 kr + 258 kr per extrakubik

TilläggsavgifterBudning inom 5 arbetsdagar

373 kr utöver tömningsavgift

Akuttömning inom 24 timmar

1695 kr utöver tömningsavgift

Tidsbokad tömning

1695 kr utöver tömningsavgift

Extra slangdragning

294 kr per påbörjat 20 m intervall

utöver 20 meter som ingår i grundtaxan

Förgävesbesök

509 kr


Här hittar du kommunens taxor och avgifter Öppnas i nytt fönster.

Dokument som styr avfallshanteringen i vår kommun

Här hittar du information om vilka regler som styr avfallshanteringen och vad du som fastighetsägare bör känna till.

Miljöenhetens taxor

Här hittar du information om taxor vid ansökan hos miljöenheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024