Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunalråd

Knivsta har två kommunalråd med uppdrag i kommunen, på heltid eller deltid. Kommunalråd för denna mandatperiod är Matilda Hübinette (KNU) och Thor Övrelid (M).

Den största delen av de förtroendevaldas politiska arbete i en kommun sker på fritiden, ofta kvällstid. Kommunfullmäktige sammanträder på kvällstid. Kommunstyrelsen och alla nämnderna sammanträder i regel på dagtid.

Knivsta har två kommunalråd med uppdrag i kommunen, på heltid eller deltid.

En viktig politisk uppgift för kommunalråden är att representera kommunen i olika regionala samarbetsorgan eller i annan samverkan.

En annan politisk uppgift är att företräda kommunen gentemot näringsliv och andra intressenter.

Knivsta kommuns kommunalråd

  • Matilda Hübinette (KNU), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
  • Thor Övrelid (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Matilda Hübinette (KNU)

Matilda Hübinette (KNU)

Thor Övrelid (M)

Thor Övrelid (M)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 februari 2024