Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning kan underlätta vardagen och göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar hemma. Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa din bostad. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta din hygien, laga mat, äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Ansökan

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag på en särskild blankett som finns på kommunens webbplats.

Till ansökan ska du bifoga intyg, medgivande bifogas om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äger din bostad tillsammans med någon annan. Vid behov kan handläggaren begära komplettering i ditt ärende gällande offerter och ritningar. Ibland bokas även ett hembesök.

Intyg

Till ansöka ska du alltid bifoga ett intyg som styrker att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeuter, sjukgymnast eller läkare kan skriva ett sådant intyg. Ibland kan intygskrivare även utfärda ett åtgärdsförslag.

Medgivande

Om du bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller äger din bostad tillsammans med någon annan måste din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller medägare lämna ett skriftligt medgivande till att du får utföra anpassningen och att du inte behöver återställa vid flytt.

Om någon annan eller om du tillsammans med någon annan står för hyres- eller bostadsrättskontraktet ska den personen, nyttjanderättshavaren också lämna ett skriftligt medgivande. Gäller ansökan enkla åtgärder kan du be fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren fylla i sitt medgivande direkt på blanketten.

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Fasta funktioner är sådant som man normalt inte tar med vid flytt. Vanliga anpassningar är utjämning av trösklar, montering av stödhandtag, iordningsställande av duschplats, montering av ramp eller installation av spisvakt.

Val av ny bostad

Om du flyttar till en ny bostad ska du välja en bostad som passar dig utifrån din funktionsnedsättning. Bidrag till att anpassa den nya bostaden är begränsat.

Beslut

När handläggaren har fått fram alla uppgifter som behövs i ditt ärende får du ett skriftligt beslut som innehåller skäligt bidragsbelopp och åtgärd. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Beslutet regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

Vem utför anpassningen?

Anpassningen ska utföras av en lämplig entreprenör med F-skattesedel. När en privatperson beställer ett arbete gäller konsumentköp- och konsumenttjänstlagen, vilket innebär att ansvaret för att arbetet blir rätt och fackmannamässigt utfört vilar på entreprenören. Det är alltid du som sökande som är beställare av anpassningen oavsett om du får hjälp att beställa eller om du gör det själv.

Kontakt och mer information:

Telefon: 018 - 34 70 00
E-postadress: knivsta@knivsta.se

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020