Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ledningssystem

Varje vårdgivare är skyldig att ha ett ledningssystem där processer och rutiner ska finnas som beskriver vad som ska göras för att den som behöver får en god och säker vård.

Processer och rutiner i kommunal hemsjukvård

Processer och rutiner bearbetas under 2019 då ett nytt ledningssystem utvecklas under hösten.Tills vidare gäller de riktlinjer och rutiner som finns fastställda och som finns tillgängliga.

Riktlinjer och rutiner som privata utförare av hemsjukvård ska följa

De riktlinjer som också gäller för privata utförare i avtal med kommunen, vid sidan av rutiner angivna av den privata utförarens MAS, kan du läsa om på sidan Riktlinjer.

Alla utförare är också skyldiga att följa de överenskommelser, riktlinjer och rutiner som gäller för kommunerna och regionen i samverkan i Uppsala län. Dessa finns tillgängliga i VIS, Vård i samverkan i Uppsala län

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 mars 2022