Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Utförare av hemsjukvård

Hemsjukvård innefattar vård, omvårdnad, rehabilitering och hjälpmedel. Kommunen förskriver hjälpmedel till behövande personer från 21 års ålder.

Hemsjukvård ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Dina insatser ska föregås av vård- och omsorgsplanering och samråd med ansvarig läkare på Vårdcentralen.

Hemsjukvård ska ske utifrån behov

Ditt behov avgör, inte var du bor.

Du får hälso- och sjukvård där du bor och vistas mycket, oavsett om det är i ordinärt boende (med eller utan hemtjänst), på särskilt boende eller om du arbetar på daglig verksamhet. Förutsättningen är att det är ett långvarigt behov och att du inte kan besöka vårdcentralen, med eller utan hjälp från närstående.

I vissa fall, om du är svårt sjuk, behöver du mer avancerad hemsjukvård. Då kan regionens specialistanslutna hemsjukvård komma till dig. Det är vad vi i Knivsta och Uppsala kallar ASH, avancerad sjukvård i hemmet. Då är det läkare som skriver remiss om det.

Läs mer om utförare av hemsjukvård

Taxor och avgifter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 mars 2022