Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Cykla i Knivsta

Knivsta kommun vill förbättra förutsättningarna för både gående och cyklister. Här kan du läsa om hur du kan använda cykeln i vardagen, se karta över gator och vägar och ta del av vad kommunen gör för att främja cykling.

Cyklist i solnedgång

Pendla med cykel

Mellan Alsike och Knivsta tar det någon kvart att cykla och lika lång tid med bilen. Du kan välja den vackra genvägen genom skogen, eller cykelvägen längs med Brunnbyvägen-Gredelbyleden.

Även på längre sträckor kan du ta cykeln. Till Uppsala tar det 30 minuter med bil eller buss och någon timme med cykel, om du är van cyklist.

Räknar du in att du får motion på köpet, och kanske sparar en timme på gymmet, är cyklingen ett klokt alternativ.

Ta med cykeln på buss och tåg

Du får ta med din cykel på vissa kollektiva färdmedel. Här kan du läsa om vad du får ta med på kollektivtrafiken i Uppsala- och Stockholms län.

Vad får jag ta med ombord på UL:s (Upplands lokaltrafik) bussar och tåg? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gäller för cykel ombord i SL-trafiken (Storstockholms Lokaltrafik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykel för fritid och motion

Parallellt med det upplysta elljusspåret har Knivsta cykelklubb byggt en mountainbikebana. Den startar på utsidan av elljusspåret från parkeringen, och följer sedan elljusspåret runt hela vägen.

Knivsta cykelklubb sköter om cykelspåret uppe vid elljusspåret och det runt omkring tillsammans med Vassunda IF och Knivsta kommun Kultur och fritid/Park och natur.

Knivsta CK har sektioner för landsvägscykel, triathlon och MTB.

Gå till Knivsta cykelklubbs webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gör kommunen

Knivsta kommun vill förbättra förutsättningar för gående och cyklister. För miljöns skull, men också för att det är positivt för folkhälsan.

Kommunen förbättrar cykelvägarna inom kommunen, och verkar också för att det byggs cykelvägar på landsbygden.

Här kan du ta del av ett urval av de åtgärder som är genomförda eller som planeras för cyklister i Knivsta kommun:

  • Flera nya cykelvägar har byggts och byggs på olika platser i tätorterna Alsike och Knivsta, inte minst i nya området Centrala Ängby.
  • Ny cykelväg mellan Knivsta tätort och Vassunda.
  • Gång- och cykelbron Ängbybron över Knivstaån.
  • Cykelparkeringar vid stationen har byggts ut och fräschats upp.
  • En cykelpump finns på hörnet till kommunhuset. Pumpen är gratis att använda.
  • En cykelpump finns vid entrén till Alsike sporthall. Pumpen är gratis att använda.
  • Tillsammans med de skolor som är intresserade arbetar vi med att påverka trafiksituationen kring lämningar och hämtningar.
  • Befintliga cykelvägar förbättras med trafiksäkerhetshöjande åtgärder, som exempelvis cykelvägen längs med Brunnbyvägen som fått belysning och upphöjda partier vid vägkorsningar.
  • Vi ser över drift och snöröjning för att bli mer gång- och cykelvänliga.
  • Skolorna kan delta i Trafikkalenderns tävling Gå och cykla till skolan.

Gå och cykla till skolan på knivsta.se

Framtidsplaner

I framtiden ska det bli ännu lättare att cykla.

I Knivsta kommuns trafikstrategi står det att trafikslagen gång och cykel ska prioriteras, tillsammans med kollektivtrafik, när kommunen växer och utvecklas.

Kommunen verkar för att det i framtiden ska det bli ännu lättare att cykla både i tätorten och på landsbygden. Det är prioriterat att få till effektiva cykelstråk till Uppsala kommun och även söderut mot Sigtuna kommun och Stockholms län.

I fyrspårssatsningen ingår bland annat att det ska skapas en cykelväg mellan Alsike och Bergsbrunna i Uppsala.

Läs Knivsta kommuns trafikstrategi Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 januari 2024