Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förvaltningens organisation och ledning

Knivsta kommun har en förvaltning med nio kontor. Kommundirektören är övergripande ansvarig för förvaltningen. Kommunens tjänstepersonsledning är sammansatt av kommundirektören och de nio cheferna, var och en ansvarig för sitt kontor med tillhörande verksamhet. I kommunledningen deltar också VD:n för kommunens bolag.

Kommundirektör, övergripande ansvarig för förvaltningen

Daniel Lindqvist, kommundirektör
E-post: daniel.lindqvist@knivsta.se

Förvaltningens kontor och ledning

Ekonomikontoret

Ekonomichef Dan-Erik Pettersson
E-post: dan-erik.pettersson@knivsta.se

Fritids- och kulturkontoret

Fritids- och kulturchef Catrine Wermelin
E-post: catrine.wermelin@knivsta.se

HR-kontoret

HR-chef Sara Svanfeldt
E-post: sara.svanfeldt@knivsta.se

Kommunledningskontoret

Chef för Kommunledningskontoret Åsa Franzén
E-post: asa.franzen@knivsta.se

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadschef Jenny Rydåker
E-post: jenny.rydaker@knivsta.se

Tillväxtkontoret

Tillväxtchef Antonio Ameijenda
E-post: antonio.ameijenda@knivsta.se

Utbildningskontoret

Utbildningschef Tapio Liimatainen
E-post: tapio.liimatainen@knivsta.se

Vård- och omsorgskontoret

Socialchef Catrin Josephson, Vård- och omsorgskontoret
E-post: catrin.josephson@knivsta.se

Kommunala bolag

I kommunledningen deltar också VD för kommunens bolag. 

VD Hans-Petter Rognes, kommunens bolag
E-post: hans-petter.rognes@knivsta.se

Samverkan med andra kommuner

Genom delägarskap i Attunda räddningstjänstförbund, Roslagsvatten och Norrvatten driver Knivsta kommun en del av sin verksamheter i samverkan med andra kommuner.

Resultatenheter

Kommunens verksamheter såsom till exempel förskola, grundskola samt vård och omsorg arbetar som fristående enheter med eget resultatansvar.

Köp av verksamheter

En del drift- och serviceverksamheter sköts av externa leverantörer eller partners. Knivsta kommun köper också en del tjänster av andra kommuner, exempelvis stora delar av gymnasieskolan.

Kontaktcenter Knivsta

Kontaktcenter Knivsta hjälper dig med information, vägledning och rådgivning inom kommunens alla verksamheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 juli 2024