Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Eldning i vedpannor, braskaminer och öppna spisar

Trivseleldning brukar eldning av tillfällig art kallas. Det kan till exempel vara en brasa på kvällen, när vinden viner runt knuten. Lokaleldstäder som vedkaminer, kakelugnar, och spisinsatser är inte avsedda för kontinuerlig eldning i uppvärmningssyfte. Stadigvarande vedeldning i en lokaleldstad är därmed olämpligt.

När du vill installera en eldstad eller ändra en befintlig eldstad väsentligt så behöver du lämna in en anmälan till kommunen. Läs mer här nedan.

Med höjda elpriser har intresset för att värma upp sitt boende med eldstad ökat markant. Tänk på att det kan finnas andra mer klimatsmarta lösningar.

Det är också viktigt att du eldar så säkert som möjligt. För att minska miljöpåverkan och eventuella besvär behöver du som eldar se till att det blir en god förbränning i eldstaden. För det krävs att veden är torr och att det finns bra lufttillförsel.

Vid god förbränning är röken vit eller nästan osynlig.

Vad räknas som trivseleldning?

Vedeldning i braskaminer och öppna spisar definieras i miljöbalken som trivseleldning. Det innebär att eldning i braskamin eller öppen spis bör begränsas till två eldningstillfällen per vecka, och högst fyra timmar per eldningstillfälle. Braskaminer är inte till för att värma upp hus.

Om du eldar i en vedpanna minskar miljöpåverkan om en ackumulatortank kopplas till pannan. Har du en äldre kombipanna är det ur miljösynpunkt oftast bättre att byta till en pelletsbrännare.

För eldning utomhus gäller andra regler. Läs om att elda utomhus i Knivsta kommun här

Elda rätt inomhus

Vedeldning i braskaminer, öppna spisar, pannor och andra eldstäder i tättbebyggda områden leder ofta till att de omkringboende besväras.

Röken från vedeldning innehåller partiklar, sot och andra ämnen som kan påverka människor negativt.

Speciellt svårt kan personer med astma och allergi drabbas och i värsta fall kan röken medföra att de inte kan vistas i sina hem när grannarna eldar. Vid vissa väderförhållanden kan röken bli särskilt störande, till exempel vid lågtryck eller när vindriktningen är olämplig i förhållande till andra bostäder.

För braskaminer i tätbebyggt område gäller i dag rättspraxis att eldning tillåts två gånger per vecka i högst fyra timmar per eldningstillfälle. Risken att grannar ska störas av röken är annars för stor. Även miljögodkända pannor/kaminer ger upphov till rök, sot och skadliga ämnen om man använder felaktigt bränsle eller eldningsteknik. Därför ska du som eldar tänka på att, bränslet ska vara torrt och att lufttillförseln ska vara god.

Du får inte elda hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke.

Checklista för att elda rätt i braskamin

  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.
  • Max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
  • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
  • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.

Innan du köper din eldstad

Välj alltid en eldstad som har bästa möjliga förbränning. Den släpper ut lägst halter av skadliga ämnen och har även bäst verkningsgrad. SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har en lista på miljögodkända pannor, bras- och pelletskaminer. Du kan även fråga grannarna om vad de tycker innan du köper en eldstad.

När en eldstad installeras eller ändras väsentligt så behöver du lämna in en anmälan.

Här kan du läsa mer om anmälan av eldstad hos Miljö- och byggenheten

Anmäl eldstad Pdf, 344.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 maj 2022