Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kretsloppspark och återvinningsstationer

Under de här sidorna har vi samlat information om Knivsta kretsloppspark, sortering och återvinningsstationer.

Tack för att du sorterar!

Som konsument är du skyldig att sortera ut dina förpackningar och tidningar och lämna till återvinning. Tack vare att du sorterar återvinns ditt avfall till nya produkter. 

En kladdig förpackning behöver inte rengöras för återvinningens skull, det räcker oftast att skölja med lite kallt vatten. Speciellt viktigt är det att du sorterar och lämnar in ditt farliga avfall, då kan vi se till att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Felsorteringsavgift

För att kontrollera kvaliteten på sorteringen av kommunalt avfall (tidigare hushållsavfall) och förpackningar gör hämtningspersonalen stickprov på avfallet. I de fall som upprepad felsortering förekommer kan du komma att få betala en felsorteringsavgift.

Avgiften är 500 kr per felsorterat kärl och tas ut när vi ger dig ett andra påpekande om bristfällig sortering. Påpekandet gör vi genom att skicka ett brev till dig. Fortsätter bristerna även efter detta överlämnas ärendet till kommunens miljöenhet som kan besluta om ytterligare avgifter och sanktioner.

Behöver du hjälp med sorteringen är du välkommen att kontakta oss.

Utdrag ur nämndbeslut:

"Enligt Knivsta kommuns renhållningsordning "Föreskrifter 6 § Kvalitetskontroll" har kommunen rätt att utföra stickprovskontroll av hushållsavfall i syfte att säkerställa renhetsgraden på avfallet. Kommunen har även rätt att utverka en särskild avgift vid felsorterat avfall.

Kraven på ökad återvinning och återanvändning av avfall växer och därmed även behoven på en hög renhetsgrad för att materialet ska kunna återvinnas till nya produkter och återföras till kretsloppet. Den uppföljning som genomförts genom dokumenterade plockanalyser visar att stora mängder återvinningsbara förpackningar förekommer i fraktionen för sorterat restavfall (kärl- och säckavfall från hushåll och verksamheter).

Ett exempel på verktyg för att motivera till en förbättrad sortering av det kommunala avfallet är att införa en avgift för felsortering. Felsorteringsavgiften tas ut i de fall som man kan styrka uppenbar och återkommande felsortering."

Läs mer i dessa dokument och webbplatser

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2024