Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Säkerhet, beredskap och kris

Kommunen arbetar för att Knivsta ska fortsätta vara en trygg och säker plats för både invånare och besökare. Arbetet handlar dels om att skapa trygghet och förebygga brott. Andra viktiga delar är krisberedskap och folkhälsa. Det finns också mycket du kan göra själv för din egen trygghet och säkerhet.

På de här sidorna har vi samlat information om säkerhet, beredskap och kris. Här kan du också läsa om Sveriges försvar och vad du bör göra vid fara för krig.

Kommunens förebyggande säkerhetsarbete

Knivsta kommun arbetar förebyggande med säkerhet, men också med beredskap för små och stora kriser. Alla kommunens verksamheter, som skola, vård och omsorg, har planer för att hantera olika typer av händelser, så att de viktigaste delarna av verksamheten alltid ska kunna fungera.

Brandkåren Attunda arbetar tillsammans med kommunen för att förebygga olyckor. De ansvarar också för att ingripa vid olycksplatser och bränder.

I kommunen finns en krisledningsorganisation som kan aktiveras både vid mindre och större störningar i samhället. För människor som drabbats av akut katastrof aktiveras en så kallad POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande.

Din säkerhet och beredskap

Vid en större kris, när samhället inte längre fungerar som vanligt, måste alla som kan vara beredda på att klara sig själva en tid. Det gör att kommunen kan fokusera på att hjälpa de som inte klarar sig på egen hand. Kommunen behöver också se till att nödvändiga kommunala verksamheter fortsätter att fungera.

På sidorna nedan hittar du mer information om hur du förbereder dig och skaffar dig en god hemberedskap. Du kan också läsa om kommunen arbetar med att skapa trygghet och förebygga brott.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 maj 2024