Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

För politiker och partier

Den här sidan riktar sig främst till partier som planerar att delta i EU-valet i Knivsta kommun. Webbsidan uppdateras löpande med information om lokala frågor för valgenomförandet. Syftet med informationen är att säkerställa att partier som deltar kan göra det på ett tryggt och likvärdigt sätt. För allmän information till partier som ställer upp i EU-valet 2024 hänvisar vi till Valmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen informerar partier inför EU-valet

Partier som har anmält deltagande i EU-valet och som planerar att delta i Knivsta kommun bjuds in till en informationsträff där polisen går igenom viktig information inför EU-valet. Informationen kommer bland annat att handla om affischering, torgmöten, tillståndsansökningar, valsäkerhet och omvärldsläget. Det finns också möjlighet att ställa frågor till polisen.

Informationstillfället är torsdag 25 april klockan 17:30-18:15 i Tilassalen i Knivsta kommunhus.

Informationstillfället äger rum strax före kommunfullmäktiges sammanträde, men är inte en del av sammanträdet. Inget arvode eller annan ersättning utgår vid detta tillfälle, utan detta är ett öppet informationstillfälle med frivilligt deltagande.

Välkommen att delta!

Enligt vallagen ansvarar valnämnden för distribution av valsedlar i val till Europaparlamentet för varje parti som något av de två senaste EU-valen fått mer än en procent av rösterna i hela landet och som begärt utläggning vid val till Europaparlamentet.

Dessutom ansvarar valnämnden för distribution av blanka valsedlar.

Alla partier som har anmält deltagande i valen ska också kunna ge väljarna tillgång till sina valsedlar. Det är röstmottagarna som lägger ut valsedlarna i valsedelsställen.

Distributionen av valsedlar i Knivsta kommun

Valnämnden i Knivsta kommun har beslutat att enbart ansvara för distributionen av valsedlar till val- eller röstningslokaler som omfattas av bestämmelserna i 8 kapitlet 2 paragrafen tredje stycket i Vallagen (2005:837).

Det innebär att valnämnden ansvarar för att distribuera och tillhandahålla blanka valsedlar och valsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än en procent av rösterna och som begärt utläggning vid val till Europarlamentet.

Partier som har begärt utläggning i valet till Europaparlamentet

  • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Kristdemokraterna
  • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
  • Miljöpartiet de gröna
  • Moderaterna
  • Piratpartiet
  • Sverigedemokraterna
  • Vänsterpartiet
  • Värdigt liv

Partier som inte omfattas av enprocentsregeln och som har anmält sig att delta i valet till Euorpaparlamentet ansvarar själva för inlämning av valsedlar till val- och röstningslokalerna.

Lämning av valsedlar till vallokaler

Vallokalerna i valet till Europaparalmentet öppnar klockan 8.00. Partierna kan lämna sina valsedlar till vallokalerna från och med klockan 7.30 på valdagen. Röstmottagarna tar emot valsedlar i röstningslokal 30 minuter innan öppning under röstningslokalens första öppetdag. Inlämning kan även ske under val- och röstningslokalernas öppetider.

I Knivsta kommun finns tolv vallokaler och två röstningslokaler. För mer information om val- och röstningslokalerna se följande länkar.

Läs mer om de olika vallokalerna i kartfunktionen

Läs mer om kommunens förtidsröstningslokaler

Den 1 februari 2022 började en ny lag gälla för att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten. Nu är det tydligare för väljare att valsedlar ska väljas och rösterna göras i ordning i enskildhet. Valnämnderna tar också över ansvaret för att lägga ut alla valsedlar i val- och förtidsröstningslokalerna.

Valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt på alla röstmottagningsställen. Det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlar och för röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna.

Valnämnden har beslutat att valsedlarna ska placeras i lodrät bokstavsordning, utifrån de partibeteckningar partierna deltar under, med start i den vänstra kolumnen översta facket i valsedelställen.

De blanka valsedlarna placeras i den sista påbörjade kolumnen i facket längst ned i valsedelställen.

Valsedelsställen avskärmas och placeras så att en väljare i taget kan ta valsedlar utan insyn.

Sätta upp valaffischer

Det behövs tillstånd från polisen för att sätta upp valaffischer på offentlig plats i detaljplanelagt område. Varje parti ansöker på egen hand om tillstånd från polisen.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Polisen, Länsstyrelsen och kommunen har alla särskilda villkor kopplade till uppsättning av valaffischer. Villkoren kommer med i informationen till den som tar emot beslutet om affischer får sättas upp.

Ta del av villkoren för Knivsta kommun i de lokala ordningsföreskrifterna

Tillstånd behövs inte för att sätta upp något på anslagstavlor eller andra plaster som är avsedda för anslag.

Förhållningsregler för valpropaganda

Enligt vallagen får det inte förekomma propaganda eller annat som påverkar eller hindrar väljarna i deras val i eller i anslutning till ett röstmottagningsställe (lokal för förtidsröstning och vallokal).

Valnämnden har antagit förhållningsregler för vad som gäller i och i anslutning till vallokaler. Enligt dessa förhållningsregler får inte valpropaganda förekomma inom 50 meter från ingången till en byggnad som används som röstmottagningsställe som ligger direkt mot offentlig plats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 april 2024