Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Överklaga beslut

Som medborgare kan du överklaga ett beslut om det har gått dig emot eller om du tycker att kommunen har fattat ett beslut som strider emot lagen.

Kommunmedlemmar kan överklaga kommunens beslut för att pröva om de är lagliga eller inte. Att beslutet är lagligt betyder att det ska vara fattat på rätt sätt och av rätt organ. Laglighetsprövning kallades tidigare för kommunalbesvär.

Om det i en lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande kan man inte laglighetspröva besluten. Då gäller de särskilda bestämmelserna i lagen istället, och får du ett sådant beslut ska du också få en särskild instruktion med i beslutet som förklarar hur du överklagar.

Du kan alltid vända dig till kommunen för att få veta hur du överklagar om du har frågor.

Hur laglighetsprövas ett kommunalt beslut?

Ett kommunalt beslut överklagas skriftligt till förvaltningsrätten i Uppsala. Du måste lämna in ditt överklagande senast inom tre veckor från den dag som kommunen på den officiella anslagstavlan meddelade att protokollet var justerat.

I överklagandet ska du tala om vilket beslut som överklagas och vilket fel du tycker att kommunen har begått.

Du behöver ange ditt personnummer eller organisationsnummer samt dina kontaktuppgifter (din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress).

Vid en laglighetsprövning kan förvaltningsrätten bara avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra ett beslut. Om förvaltningsrätten upphäver beslutet måste kommunen ta upp ärendet igen och fatta ett nytt beslut.

Skicka ditt överklagande till:

Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
75148 Uppsala

Överklaga beslut som rör dig själv

När kommunen fattar beslut om dig personligen, till exempel biståndsbeslut eller beslut om tillstånd, så är det beslutet baserat på en lag. Dessa lagar har ofta särskilda regler om överklagande, som gäller istället för laglighetsprövning. Om du anser att ett kommunalt beslut som rör dig personligen är felaktigt kan du överklaga det. Ofta kallas den här typen av vanliga överklaganden för förvaltningsbesvär. Det är bara den som beslutet angår som kan lämna in ett vanligt överklagande.

När du får beslutet är kommunen skyldig att också informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Det kallas för att man får en besvärshänvisning. Du har tre veckor på dig från det datum du fick del av beslutet att överklaga det.

Du ska skicka ditt överklagande till kommunen, som bedömer om det kommit in i rätt tid. Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

Den myndighet som prövar ärendet kan upphäva kommunens beslut och ändra det till ett annat om den anser att kommunen gjort fel.

Du kan alltid vända dig till kommunen för att få veta hur du överklagar om du har frågor.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Lämna kommentar

För att förbättra vårt informationsflöde tar vi gärna in kommentarer för förbättringar

Sidan uppdaterades: 27 januari 2020