Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Badvatten

Tillsynen av kommunala badplatser sköts av miljöenheten. Det tas regelbundet prover på badvattnet under sommarhalvåret för att kontrollera bakteriehalten.

Provtagning av vatten vid badplatser

Proverna som tas är värden på E.coli, intestinala enterokocker och vattnets temperatur. Detta gör vi enligt vägledning för badvatten från Havs och vattenmyndighetens direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten). När proverna analyserats av laboratoriet, bedöms badvattnet som: Tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt som badvatten.

Om resultaten visar på tjänligt med anmärkning innebär det att halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om det inte anses innebära någon risk för sjukdom i samband med bad.

Vid otjänligt prov finns det höga bakteriehalter i vattnet. Det kan till exempel bero på att det finns mycket fåglar i vattnet eller på skiftningar i vädret.

Vattenkvalitén varierar alltid och varje enskild provtagning utgör endast ett stickprov. Om ett prov bedöms som otjänligt görs ett nytt prov. Visar också prov nummer två på otjänligt vatten kan det bli badförbud.

Badplatser som kontrolleras

Särstabadet, Brunnbybadet, Edabadet och Kungshamn-Morga.

Algblommning, så här ser det ut

Ytvattnet färgas i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt. Allt grumligt vatten är dock inte algblomning.

Vad ska du göra vid algblomning?

Ha respekt för algblomningar men var inte rädd. Välj i första hand badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning. Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning. Håll framför allt koll på barn och djur, det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten. Sök hjälp om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten. Här på 1177 kan du läsa om symptom vid kontakt med algblommning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020