Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) för öppna jämförelser inom ett antal av kommunens verksamhetsområden. Resultaten kan du ta del av via databasen Kolada som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Öppna jämförelser

Genom SKR:s Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i. Öppna jämförelser görs inom dessa områden:

  • Företagsklimat
  • Miljöarbete
  • Planläggning och tidsåtgång
  • Trygghet och säkerhet
  • Skola: förskola, grundskola och gymnasieskola
  • Socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård
  • Folkhälsa

Läs mer om Öppna jämförelser på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 180 kommuner, däribland Knivsta. Kommunerna utmanar sig själva genom att ta fram nyckeltal och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

Läs mer om Kommunens kvalitet i korthet på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Ta del av resultat via Kolada

Via databasen Kolada kan du ta del av resultet av de öppna jämförelserna och av Kommunens kvalitet i korthet. Här finns också sammanställda och paketerade rapporter inom många av kommunens verksamhetsområden och av genomförda undersökningar.

Använd denna länk för att ta del av information från databasen Kolada Länk till annan webbplats.

 

Mer information om Kolada

Kolada drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), och är en öppen databas som ger möjligheter till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller drygt 6 000 nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Ett nyckeltal är ett mått som är lämpat för jämförelser.

Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statens statistikmyndighet (SCB), Sveriges kommuner och regioner (SKR) Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Om Rådet för främjande av kommunala analyser

RKA är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges kommuner och regioner. RKA:s uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 juni 2024