Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Regler för sociala medier

Knivsta kommun ser sociala medier som ett verktyg för att lyssna, dela information och delta i konversationer. På den här sidan tar du del av regler och riktlinjer när det gäller hur Knivsta kommun använder sociala medier.

Så här använder kommunen sociala medier

Knivsta kommun använder sociala medier för att

 • föra dialog med kommuninvånare, allmänhet och andra intresserade
 • lyssna på vad andra säger om oss och om sin vardag som kommuninvånare
 • svara på frågor om kommunala angelägenheter
 • fråga efter synpunkter om kommunala angelägenheter
 • dela information och kunskap om kommunen och närliggande ämnen
 • berätta om Knivsta kommun
 • stärka en positiv bild av kommunen

Håll en god samtalston

Kommunikationen i alla kanaler ska hålla en god ton och utgå från sunt förnuft. Det innebär att inlägg eller kommentarer inte får innehålla:

 • uppgifter som strider mot personuppgiftslagen
 • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
 • uppmaning till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
 • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden, eller andra trakasserier
 • olaga våldsskildring eller pornografi,
 • reklam för enskilda företag och produkter,
 • upphovsrättsintrång.

Knivsta kommun förbehåller sig rätten att ta bort inlägg eller kommentarer som bryter mot reglerna eller mot personuppgiftslagen.

Dessa handlingar diarieförs

Knivsta kommun kommer att diarieföra handlingar i våra sociala medier som är:

 • information som kommunen efterfrågar
 • kommentarer och inlägg som kommunen bedömer vara av särskilt intresse
 • sekretessbelagd information som inkommit via kommentarsfunktioner (gallras omedelbart från mediet)

Dessa handlingar gallrar vi bort från sociala medier

Handlingar som genom sitt innehåll eller sin funktion är av tillfällig eller tillfällig art, ringa betydelse eller av anspråkslösare slag gallrar vi bort från våra sociala medier:

 • frågor som genererar svar av enklare karaktär
 • kommentarer eller inlägg som gäller för kännedom
 • kommentarer och inlägg som inte berör Knivsta kommuns verksamhet
 • kommentarer och inlägg som är av stötande eller kränkande karaktär (de gallras omedelbart från mediet)

Knivsta kommun kommer inte att informera om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från mediet eller har förts över till diariet.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun Pdf, 66.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern kommunikation Pdf, 26.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020