Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Om Knivstas kommunala vatten och avlopp

Knivsta kommuns VA-leverantör Roslagsvatten ansvarar för drift och underhåll av Knivstas kommunala vatten och avlopp. Det är Roslagsvatten som ser till att du har dricksvatten i kranen och att avloppet fungerar. Du som är ansluten till kommunalt VA i Knivsta betalar en avgift till Knivsta kommun och Roslagsvatten för vattentjänsterna - den så kallade VA-taxan. På den här sidan kan du läsa mer.

Va-taxan består av två delar: Brukningsavgift och anslutningsavgift.

Brukningsavgiften är den årliga avgift som alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp (VA) i Knivsta betalar till kommunen. Det är avgiften för de vattentjänster som kommunens VA-leverantör Roslagsvatten tillhandahåller – det vill säga att det finns dricksvatten i kranen och att avloppet fungerar.

Anslutningsavgiften är den engångsutgift du betalar när du ansluter dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Båda avgifterna regleras i den så kallade VA-taxan som fastställs av Knivsta kommunfullmäktige. Prinicipen bakom VA-taxan är att den ska vara självfinansierande – det vill säga den ska täcka kommunens kostnader för vatten och avlopp men kommunen får varken tjäna något på avgifterna eller gå med förlust.

Intäkterna som Knivsta kommun får in via taxan täcker Roslagsvattens kostnader för att producera och distribuera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) för alla med kommunalt VA i Knivsta kommun.

Läs mer om VA-taxan och bestämmelser hos Roslagsvatten.se Länk till annan webbplats.

Roslagsvatten ansvarar för drift och skötsel

Roslagsvatten AB är kommunens VA-leverantör.

Det är Roslagsvatten som ansvarar för driften och underhållet av det kommunala VA-nätet, och det är också till Roslagsvatten du vänder dig om något inte fungerar.

Kommunens reningsverk och andra anläggningar ägs av Roslagsvattens dotterbolag Knivstavatten AB.

Har du frågor som rör ditt kommunala vatten och avlopp?

Kontakta Roslagsvatten, telefon 08-540 835 00, e-post info@roslagsvatten.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 oktober 2023