Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hälso- och sjukvård

Vid behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand kontakta din vårdcentral. Vid akut och livshotande skada eller sjukdom ska du alltid ringa 112. Hemsjukvård kan du få om du är 17 år och uppåt, har sammanhängande behov av hälso- och sjukvårdinsatser i mer än 14 dagar, och om du inte kan ta dig till vårdcentralen.

Hemsjukvård

I samråd med din ansvarige läkare på vårdcentral ger hemsjukvården i Knivsta kommun dig den hemsjukvård som du behöver när du har ett varaktigt behov.

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel är en del av den kommunala hemsjukvården. Kontakt tas av dig själv, närstående eller annan vårdgivare.

Kommunen ger hemsjukvård i egen regi, och genom de företag som i avtal med kommunen driver vissa boenden. Du kan se vilka de är på sidan Utförare av hemsjukvård.

Vi är skyldiga att arbeta för en hög patientsäkerhet och att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Det förklarar vi mer om här på hälso- och sjukvårdssidorna.

Egenvård

När läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att du själv kan utföra åtgärden gäller egenvård.

I vissa fall kan du behöva hjälp med din egenvård av personal. Det finns då rutiner som anger hur det ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Du kan läsa mer om egenvård med hjälp här på hälso- och sjukvårdssidorna.

Taxor och avgifter för hälso- och sjukvård i Knivsta kommun

Läs mer

Bra att veta om kommunal hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdslagen styr vad regionen ska ansvara för och vad kommunerna ska ansvara för. När det gäller detaljer kan det styras av andra lagar och föreskrifter och vad regionen och kommunerna kommer överens om i samverkan med varandra.

Hälso- och sjukvårdsfrågor handlar om patientsäkerhet och det kan du läsa om i Patientsäkerhetslagen.

Knivsta kommun samverkar med de andra kommunerna i länet och med regionen. Ett mål i samarbetet är att skapa gemensamma ritklinjer i hälso- och sjukvårdsfrågor där vi behöver samarbeta för att ge en god vård och omsorg med hög patientsäkerhet.

Socialstyrelsen en statliga myndighet som ger oss föreskrifter som vi ska följa samt kunskapsunderlag i olika hälso- och sjukvårdsfrågor.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som också är en statlig myndighet, gör tillsyn av hälso- och sjukvården i regionerna, kommunerna och hos privata utförare.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 november 2023